Nokia julkistaa vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 18.4.2013; osavuosikatsaus sisältää tiettyjä oikaisuja historiallisiin vertailulukuihin johtuen IFRS-standardin muutoksista

Nokia Oyj
Pörssitiedote
11.4.2013 klo 13.00

Nokia julkistaa vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa torstaina 18. huhtikuuta 2013 noin klo 13. Tiedote on saatavilla Nokian internetsivuilla julkistamisen jälkeen.

Kuten vuoden 2012 vuosikertomuksessa olemme esittäneet, osavuosikatsauksessa esitettävät historialliset vertailuluvut sisältävät tiettyjä oikaisuja aiemmin raportoituihin lukuihin. Nämä oikaisut johtuvat IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin takautuvasta soveltamisesta ja liittyvät pääasiassa esitettyihin konsernitaseisiin sekä konsernin laajoihin tuloslaskelmiin.

Sijoittajapuhelu alkaa klo 15.00, ja lehdistön edustajat voivat kuunnella sitä numerossa +1 706 634 5012, konferenssitunnus 24234429. Esitystä voi seurata myös Internetissä, osoitteessa http://investors.nokia.com.

Nokia julkistaa pörssitiedotteissa vain tiivistelmän osavuosikatsauksistaan. Pörssitiedote sisältää linkin kyseessä olevan vuosineljänneksen taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen PDF-muodossa. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla heti julkistamisen jälkeen osoitteessa http://www.results.nokia.com/results/Nokia_results2013Q1f.pdf. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen. 

Osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla myöhemmin tulospäivänä myös osoitteessa www.nokia.fi/luvut, jossa myös aikaisemmat osavuosikatsaukset ja taloudelliset vuosikertomukset ovat saatavilla.

Nokia
Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3 miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: http://www.nokia.com/about-nokia  

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

www.nokia.com