Nokia Siemens Networks Finance B.V. laskee liikkeelle 800 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan ja julkistaa tietoa sen hinnoittelusta

Nokia Oyj
Pörssitiedote
22.3.2013 klo 18.00

Nokia kertoi tänään, että Nokia Siemens Networks B.V.:n kokonaan omistama tytäryhtiö Nokia Siemens Networks Finance B.V. ("Liikkeeseenlaskija"), laskee liikkeelle 450 miljoonan euron suuruisen vuonna 2018 erääntyvän joukkovelkakirjalainan, jonka velkakirjoille maksetaan 6,75 prosentin vuotuista kuponkikorkoa ("2018 Laina") sekä 350 miljoonan euron suuruisen vuonna 2020 erääntyvän joukkovelkakirjalainan, jonka velkakirjoille maksetaan 7,125 prosentin vuotuista kuponkikorkoa ("2020 Laina" ja yhdessä 2018 Lainan kanssa "Laina"). Molempien lainojen emissiokurssi on 100 prosenttia. Nokia kertoi joukkovelkakirjalainan tarjoamisesta 18.3.2013. Lainan määrä on yhteensä 800 miljoonaa euroa, alunperin suunnitellun 600 miljoonan euron sijaan. Lainalla on Nokia Siemens Networks B.V.:n ja Nokia Siemens Networks Oy:n takaus. Lainan liikkeeseenlaskulla saatavat nettotuotot käytetään tiettyjen Nokia Siemens Networksin olemassa olevien velkojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun ja yleisiin liiketoimintatarpeisiin.

Nokia Siemens Networks on Nokia Oyj:n ja Siemens AG:n yhdessä omistama yhtiö ja sen taloudellinen tulos konsolidoidaan Nokia Oyj:n tulokseen. Nokia ei ole antanut takauksia Nokia Siemens Networksin lainoihin, joten näihin liittyen ei voi esittää vaatimuksia Nokialle.

Lainaa ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain ("Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalaki"), siten kun se on nykyään voimassa, mukaisesti ja Lainaa ei voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, koska sitä ei ole rekisteröity Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalain mukaisesti eikä tarjolla ole soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Lainaa tarjotaan vain Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalain Rule 144A -ehdot täyttäville institutionaalisille sijoittajille ja Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltojen Arvopaperimarkkinalain Regulation S -säännön mukaisesti. 

Tärkeä sääntelyä koskeva ilmoitus

Lainan tarjoaminen ja myynti tapahtuu Euroopan talousalueen jäsenmaissa käytössä olevan Esitedirektiivin tarjoaman poikkeuksen mukaisesti, ilman velvollisuutta julkistaa tarjoamiseen liittyvää esitettä.Tämä tiedote ei ole Esitedirektiivin tarkoittama ilmoitus.

Tämä tiedote ei ole tarjous koskien Lainaa tai tarjouspyyntö ostaa Lainaa, eikä Lainaa myydä missään valtiossa, mukaan lukien Yhdysvallat, missä Lainan tarjoaminen tai myynti tai Lainaa koskevan tarjouspyynnön tekeminen ei ole sallittu. Lainaa ei voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, mikäli sitä ei ole rekisteröity Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalain mukaisesti tai ilman tarjolla olevaa soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta.

Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3 miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: http://www.nokia.com/about-nokia.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

www.nokia.com