Nokia Oyj:n vuoden 2012 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
18.10.2012 klo 13.00

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta vuoden 2012 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen taulukot sisältävä täydellinen osavuosikatsaus on saatavilla osoitteessa http://www.results.nokia.com/results/Nokia_results2012Q3f.pdf. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia-yhtymän vuoden 2012 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-osakekohtainen tulos -0,07 euroa, raportoitu osakekohtainen tulos -0,26 euroa
- Nokia saavutti yhtymätasolla ilman kertaluonteisia eriä operatiivisen kannattavuuden, sillä Nokian ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 1,1 vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.
- Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 9,2 vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä parantuen merkittävästi vuoden 2012 toiseen neljännekseen ja vuoden 2011 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Nokia Siemens Networks edistyy hyvin uudelleenjärjestelyohjelmansa sekä avainmarkkinoihin ja tuotevalikoimaan keskittyvän strategiansa toteuttamisessa.
- Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli -7,4 vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä parantuen vuoden 2012 toiseen neljännekseen verrattuna.
- Nokia-yhtymän bruttokassa oli 8,8 miljardia euroa ja nettokassa 3,6 miljardia euroa vuoden 2012 kolmannen neljänneksen lopussa.
- Nokia-yhtymän liiketoiminnan nettorahavirta vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä oli 429 miljoonaa euroa negatiivinen sisältäen noin 390 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä nettorahavirtoja.

Nokia-yhtymän liikevaihto vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 7,2 miljardia euroa laskien vuoden 2012 toisen neljänneksen 7,5 miljardista eurosta
- Nokia Siemens Networksin liikevaihto oli 3,5 miljardia euroa kasvaen sekä vuoden 2012 toiseen neljännekseen että vuoden 2011 kolmanteen neljännekseen verrattuna.
- Nokia Lumia-tuotteiden kappalemääräinen myynti oli 2,9 miljoonaa laitetta vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä laskien vuoden 2012 toiseen neljännekseen verrattuna samalla kun kerroimme tulevien Lumia-tuoteperheen laitteiden kiinnostavista innovaatioista.
- Mobile Phones -yksikön laitteiden kappalemääräinen myynti oli 77 miljoonaa laitetta vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä kasvaen vuoden 2012 toiseen neljännekseen verrattuna. Uusien täysin kosketusnäytöllisten Nokia Asha -älypuhelinten myynnin aloitus oli vahva kappalemääräisen myynnin ollessa 6,5 miljoonaa laitetta vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Toimitusjohtaja Stephen Elop sanoi vuoden 2012 kolmannen neljänneksen tuloksesta:
"Kuten aikaisemmin arvioimme, vuoden 2012 kolmas neljännes oli Devices & Services -liiketoiminnallemme vaikea. Olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen, että Nokia-yhtymä palasi operatiivisesti kannattavaksi ei-IFRS-luvuilla mitattuna.

Vuoden 2012 kolmas neljännes jatkui haastavana siirtymävaiheena älypuhelinliiketoiminnassamme, samalla kun kerroimme tulevien Lumia-tuoteperheen laitteiden kiinnostavista innovaatioista.

Matkapuhelinliiketoiminnassamme uusien täysin kosketusnäytöllisten Asha-älypuhelintemme vastaanotto kuluttajien keskuudessa oli myönteinen ja johti vahvaan myyntiin. Matkapuhelinliiketoimintamme teki vahvan tuloksen kolmannella vuosineljänneksellä myynnin kasvaessa ja toimintakateprosentin parantuessa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Location & Commerce -liiketoiminnassa edistyimme paikkatietopalvelualustamme aseman vakiinnuttamisessa uusien asiakkaiden, kuten Amazonin, kanssa tehtyjen sopimusten myötä. Tämä on linjassa suunnitelmamme kanssa laajentaa paikkatietopalveluitamme useammille asiakkaille.

Nokia Siemens Networksilla oli merkittävä vuoden 2012 kolmas neljännes, jonka aikana saavutimme ennätyskannattavuuden ei-IFRS-luvuilla mitattuna, ja Nokia Siemens Networksin  kassa kasvoi jo neljännen perättäisen vuosineljänneksen ajan.

Samalla kun jatkamme Nokian muutosvaiheen toteuttamista, keskitymme määrätietoisesti taloudellisten resurssiemme huolelliseen hallintaan, kilpailukykymme parantamiseen, Devices & Services -liiketoiminnan kassavirran kääntämiseen positiiviseksi mahdollisimman nopeasti ja viime kädessä lisäarvon luomiseen osakkeenomistajillemme."

 YHTEENVETO TALOUDELLISISTA PÄÄKOHDISTA

  Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen
raportoidut ja ei-IFRS-luvut1,2,3
Miljoonaa euroa
7-9/
2012

7-9/
2011
Muutos 7-9/
2012 vs.

7-9/2011

4-6/
2012
Muutos 7-9/
2012 vs. 4-6/
2012
Nokia
Liikevaihto 7 239 8 980 -19 % 7 542 -4 %
Liikevoitto -576 -71 -826
Liikevoitto (ei-IFRS) 78 252 -69 % -327
Liikevoittoprosentti -8,0 % -0,8 % -11,0 %
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 1,1 % 2,8 % -4,3 %
Tulos per osake,
laimennettu, euroa
-0,26 -0,02 -0,38
Tulos per osake,
laimennettu,
euroa (ei-IFRS)4
-0,07 0,03 -0,08
Liiketoiminnan
nettorahavirta
-429 852 102
Nettokassa ja muut
likvidit varat5
3 564 5 067 -30 % 4 197 -15 %
Devices &
Services6
Liikevaihto 3 563 5 392 -34 % 4 023 -11 %
Smart Devicesin
liikevaihto
976 2 194 -56 % 1 541 -37 %
Mobile Phonesin
liikevaihto
2 366 2 915 -19 % 2 291 3 %
Matkaviestinten
kappalemääräinen
myynti
(miljoonaa laitetta)
82,9 106,6 -22 % 83,7 -1 %
Smart Devicesin
kappalemääräinen
myynti
(miljoonaa laitetta)
6,3 16,8 -63 % 10,2 -38 %
Mobile Phonesin
kappalemääräinen
myynti
(miljoonaa laitetta)
76,6 89,8 -15% 73,5 4 %
Matkaviestinten
keskimääräinen
myyntihinta7
43 51 -16 % 48 -10 %
Smart Devicesin
keskimääräinen
myyntihinta7
155 131 18 % 151 3 %
Mobile Phonesin
keskimääräinen
myyntihinta7
31 32 -3 % 31 0 %
Liikevoitto -683 168 -474
Liikevoitto(ei-IFRS) -263 258 -365
Liikevoittoprosentti  -19,2 % 3,1 % -11,8%
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) -7,4 % 4,8 % -9,1%
Location & Commerce6
Liikevaihto 265 282 -6 % 283 -6 %
Liikevoitto -56 -85 -95
Liikevoitto (ei-IFRS) 37 28 32% 41 -10 %
Liikevoittoprosentti -21,1 % -30,1% -33,6 %
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 14,0 % 9,9% 14,5 %
Nokia Siemens Networks6
Liikevaihto 3 501 3 413 3 % 3 343 5 %
Liikevoitto 182 -114 -227
Liikevoitto (ei-IFRS) 323 6 27
Liikevoittoprosentti 5,2 % -3,3 % -6,8 %
Liikevoittoprosentti
(ei-IFRS)
9,2 % 0,2 % 0,8 %

Alaviite 1 liittyen Nokian taloudelliseen tulokseen tammi-syyskuussa 2012: Nokian raportoitu liikevaihto oli 22 135 miljoonaa euroa ja raportoitu osakekohtainen tulos (laimennettu) oli -0,89  euroa 1.1.2012 - 30.9.2012 välisellä ajalla. Tarkemmat taloudelliseen tulokseen liittyvät tiedot 1.1.2012 - 30.9.2012 väliseltä ajanjaksolta löytyvät vuoden 2012 kolmannen neljänneksen täydellisen taulukot sisältävän osavuosikatsauksen sivuilta 25, 34, 36 and 39.

Alaviite 2  liittyen ei-IFRS-tulokseen: Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Nokia arvioi, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa. Alaviite 3 sisältää tietoa niistä kertaeristä, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin. Lisätietoja mukaan lukien ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin vuoden 2012 kolmannen neljänneksen ja vuoden 2011 kolmannen neljänneksen osalta esitetään vuoden 2012 kolmannen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilla 23 ja 28-32. Vuoden 2012 toisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin ei-IFRS-lukuihin löytyy 19.7.2012 julkaistun vuoden 2012 toisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 27-32.

Alaviite 3 liittyen ei-IFRS-tunnuslukuihin, joihin eivät sisälly seuraavat erät:

Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen 654 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:
- 74 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä mukaan lukien uuden avainmarkkinoille ja -tuotesegmentteihin keskittyvän strategian mukainen maa- ja sopimusvähennyksiin liittyvä 3 miljoonaan euron kuluerä.
- 2 miljoonan euron Location & Commerce -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 454 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä.
- 67 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 91 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally-yrityskaupoista.
- 35 miljoonan euron tuloerä Devices & Services -liiketoiminnassa liittyen sopimukseen kartellikorvauksissa. 

Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen verot: Nokian veroihin sisältynyt 157 miljoonan euron ei-kassavaikutteinen laskennallinen verokulu Location & Commerce -liiketoiminnan yhdistämiseen liittyvistä yritysrakenteiden uudelleenjärjestelyistä.

Vuoden 2012 toisen neljänneksen 499 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:
- 190 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä mukaan lukien uuden avainmarkkinoille ja -tuotesegmentteihin keskittyvän strategian mukainen maa- ja sopimusvähennyksiin liittyvä 70 miljoonan euron kuluerä.
- 10 miljoonan euron Location & Commerce -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 80 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä ja 28 miljoonan euron siihen liittyvistä arvonalennuksista johtuva kuluerä.
- 64 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorola Solutions - verkkoliiketoiminnan hankinnasta. 
- 126 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally-yrityskaupoista.

Vuoden 2012 toisen neljänneksen verot: Nokian veroihin on vaikuttanut 800 miljoonan euron määräinen Devices & Services -liiketoiminnan laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennys.

Vuoden 2011 kolmannen neljänneksen 323 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:
- 26 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä.
- 59 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä ja 54 miljoonan euron siihen liittyvistä arvonalennuksista johtuva kuluerä
- 24 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan positiivinen kirjaus liittyen Accenture-sopimuksen päätökseen saamiseen.
- 94 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorola Solutions - verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 113 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 1 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally-yrityskaupoista Devices & Services -liiketoiminnassa.

Alaviite 4 liittyen Nokian ei-IFRS-osakekohtaiseen tulokseen: Nokian veroihin vaikutti kielteisesti se, että tietyistä Devices & Services -liiketoiminnan laskennallisista veroeristä ei kirjata verohyötyä. Nokian pitkän aikavälin aiemmin arvioitua 26 %:n verokantaa soveltaen ei-IFRS-osakekohtainen tulos olisi ollut noin 4,2 eurosenttiä korkeampi vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Ei-IFRS-pohjalta tarkasteltuna jatkossa, ennen kuin verotuksellinen kannattavuus on uudelleen saavutettu, Nokia arvioi kirjaavansa noin 50 miljoonan euron verokulun neljännesvuosittain Devices & Services -liiketoiminnasta ja noin 50 miljoonan euron verokulun Nokia Siemens Networksin osalta. Location & Commerce -liiketoiminnan osalta Nokia arvioi jatkavansa verojen kirjaamista 26 %:n verokannalla.

Alaviite 5 liittyen Nokian nettokassaan ja muihin likvideihin varoihin: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla. Lisätietoa Nokia-yhtymän korollisista rahoitusveloista esitetään Nokian taulokot sisältävän vuoden 2012 kolmannen neljänneksen täydellisen osavuosikatsauksen taulukkosivulla 41.

Alaviite 6 liittyen toiminnalliseen ja raportoinnin rakenteeseen: Nokia otti käyttöön nykyisen toiminnallisen rakenteensa vuoden 2011 aikana ja sillä on kolme liiketoimintaa: Devices & Services, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks ja neljä toiminnallista ja raportoitavaa segmenttiä. Nämä segmentit ovat Devices & Services -liiketoimintaan kuuluvat  Smart Devices - ja Mobile Phones -yksiköt, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks. Smart Devices -yksikkö keskittyy älypuhelimiin ja Mobile Phones -yksikkö keskittyy massamarkkinoille suunnattuihin matkaviestimiin mukaan lukien täysin kosketusnäytölliset Asha-älypuhelimet. Devices & Services -liiketoiminta sisältää myös Devices & Services Muu -osion, jonka liikevaihto sisältää Nokian luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun ja varaosien liikevaihdon ja edellä mainittuihin liittyvät myynnin kulut ja toimintakulut, sekä patentteihin liittyvät tulot ja yhteiset tutkimus- ja tuotekehityskulut. Nokia sai lokakuussa 2012 päätökseen luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun divestoinnin eurooppalaiselle pääomasijoitusyhtiö EQT VI:lle. Location & Commerce -liiketoiminta keskittyy paikkatietopalveluiden ja paikallisten kaupankäyntipalveluiden kehittämiseen. Nokia Siemens Networks on yksi maailman johtavista tietoliikenneinfrastruktuurin laite-, ohjelmisto- ja palvelutoimittajista.

Alaviite 7 liittyen keskimääräisiin myyntihintoihin: Nokian matkaviestinten keskimääräinen myyntihinta koostuu Devices & Services - liiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta (Smart Devices -liiketoimintayksikön liikevaihto, Mobile Phones -liiketoimintayksikön liikevaihto ja Devices & Services Muu -osion liikevaihto) jaettuna Devices & Services -liiketoiminnan matkaviestinten kappalemääräisellä myynnillä. Devices & Services Muu -osion liikevaihto sisältää ensisijaisesti Nokian luksuspuhelinliiketoiminta Vertun ja varaosien liikevaihdon, sekä patentteihin liittyvät tulot. Smart Devicesin laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Smart Devices -yksikön liikevaihdosta jaettuna Smart Devices -yksikön kappalemääräisellä myynnillä. Mobile Phonesin laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Mobile Phones -yksikön liikevaihdosta jaettuna Mobile Phones -yksikön kappalemääräisellä myynnillä.

NOKIAN NÄKYMÄT
- Nokia arvioi, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä on noin -6, vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tämä näkymä perustuu Nokian arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat:
- teollisuudenalan kilpailudynamiikka, jonka arvioidaan edelleen vaikuttavan kielteisesti Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköihin;
- se, että vuoden 2012 viimeinen neljännes on uusien Lumia-tuotteidemme myynnin ylösajoaikaa, jolloin myynnin on arviotu alkavan valikoiduilla  markkinoilla;
- kuluttajakysyntä liittyen erityisesti nykyisiin Lumia-tuotteisiimme;
- arvioitu Devices & Services -liiketoiminnan toimintakulujen lisäys johtuen uusien tuotteiden markkinoille tuonnista. Arviomme mukaan tätä lisäystä tasoittaa osin uudelleenjärjestelyohjelmasta odotettavat kuluvähennykset; ja
- makroekonominen ympäristö.

- Nokia arvioi vuoden 2012 viimeisen neljänneksen olevan haasteellinen Smart Devices -yksikölle johtuen kausiluonteisuuden normaalia pienemmästä positiivisesta vaikutuksesta kappalemääräiseen myyntiin, mikä johtuu ensisijaisesti tuotevalikoimassa tapahtuvista siirtymistä ja uusien laitteiden myynnin ylösajosuunnitelmasta.
- Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut alenevat vuositasolla laskettuna noin 3,0 miljardiin euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.
- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat, että Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liiketoimintaprosentti vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä on noin 8, vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tämä näkymä perustuu arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat:
- teollisuudenalan kilpailudynamiikka;
- kausiluonteinen vaihtelu Nokia Siemens Networksin verkkolaite- ja palvelumyynnin asiakaskysynnässä;
- alueellinen jakauma ja tuotevalikoima;
- arvioitu Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyohjelman myönteisen kehityksen jatkuminen; ja
- makroekonominen ympäristö.

- Nokia Siemens Networks tavoittelee edelleen 1 miljardin euron säästöjä vuosittaisissa ei-IFRS-toimintakuluissaan ja välillisissä tuotantokustannuksissaan vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna.

VUODEN 2012 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

NOKIA-YHTYMÄ

Nokia otti käyttöön nykyisen toiminnallisen rakenteensa vuoden 2011 aikana ja sillä on kolme liiketoimintaa: Devices & Services, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks ja neljä toiminnallista ja raportoitavaa segmenttiä. Nämä segmentit ovat Devices & Services -liiketoimintaan sisältyvät Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköt, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks. Smart Devices -yksikkö keskittyy älypuhelimiin ja Mobile Phones -yksikkö keskittyy massamarkkinoille suunnattuihin matkapuhelimiin mukaan lukien täysin kosketusnäytölliset Asha-älypuhelimet. Devices & Services -liiketoiminta sisältää myös Devices & Services Muu -osion, jonka liikevaihto sisältää Nokian luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun ja varaosien liikevaihdon ja edellä mainittuihin liittyvät myynnin kulut ja toimintakulut, sekä patentteihin liittyvät tulot ja yhteiset tutkimus- ja tuotekehityskulut. Nokia sai lokakuussa 2012 päätökseen luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun divestoinnin eurooppalaiselle pääomasijoitusyhtiö EQT VI:lle. Location & Commerce -liiketoiminta keskittyy paikkatietopalveluiden ja paikallisten kaupankäyntipalveluiden kehittämiseen. Nokia Siemens Networks on yksi maailman johtavista tietoliikenneinfrastruktuurin laite-, ohjelmisto- ja palvelutoimittajista. 

Seuraava tarkastelu sisältää ei-IFRS-lukuihin perustuvaa tietoa. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät myöskään sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista.

Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon muutos että liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 kolmanteen neljännekseen ja vuoden 2012 toiseen neljännekseen verrattuna.

NOKIAN VUODEN 2012 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO
Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1
  Muutos
7-9/2012
vs.
7-9/2011
Muutos
7-9/2012
vs.
4-6/2012
Liikevaihto - raportoitu -19 % -4 %
Ilman valuuttakurssimuutosten
 vaikutusta1
-23 % -7 %
Devices & Services -liiketoiminnan
liikevaihto - raportoitu
-34 % -11 %
Ilman valuuttakurssimuutosten
vaikutusta1
-36 % -13 %
Nokia Siemens Networksin
liikevaihto - raportoitu
3 % 5 %
Ilman valuuttakurssimuutosten
vaikutusta1
-3 % 1 %

Alaviite 1: Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia-yhtymän liikevaihto olisi laskenut 23 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 7 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia-yhtymän raportoitu kassavirta mainituilla ajanjaksoilla sekä taloudellinen tilanne mainittujen ajanjaksojen lopussa ja vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIA-YHTYMÄN KASSAVIRTA JA
TALOUDELLINEN TILANNE
Miljoonaa euroa7-9/
20127-9/
2011
Muutos
7-9/
2012
vs. 7-9/
20114-6/
2012
Muutos
7-9/
2012
vs. 4-6/
2012
Liiketoiminnan
nettorahavirta
-429 852 102
Kassa ja muut
likvidit varat
8 779 10 809 -19 % 9 418 -7 %
Nettokassa ja muut
likvidit varat1
3 564 5 067 -30  % 4 197 -15 %

Alaviite 1: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla.

Nettokassa ja muut likvidit varat laskivat 1,5 miljardilla eurolla vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti  uudelleenjärjestelyihin ja rahoituskuluihin liittyvistä ulosmenevistä nettorahavirroista, vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen aikana maksetusta 742 miljoonan euron vuosiosingosta ja käyttöomaisuusinvestointeihin liittyvistä ulosmenevistä nettorahavirroista. Tätä osin tasoitti Microsoftilta vuosineljänneksittäin vastaanotettu alustatukimaksu (alkoivat vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä) ja positiivinen liiketoiminnan nettorahavirta, lukuun ottamatta uudelleenjärjestelyihin ja rahoituskuluihin liittyviä ulosmeneviä nettorahavirtoja.

Nettokassa ja muut likvidit varat laskivat 633 miljoonalla eurolla vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, johtuen ensisijaisesti uudelleenjärjestelyihin liittyvistä ulosmenevistä nettorahavirroista, rahoituskuluihin liittyvistä ulosmenevistä nettorahavirroista, Devices & Services -liiketoiminnan liiketappiosta sekä käyttöomaisuusinvestointeihin liittyvistä ulosmenevistä nettorahavirroista. Tätä osin tasoitti Nokia Siemens Networksin liikevoitto ja Microsoftilta vuosineljänneksittäin vastaanotettu 250 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 202 miljoonaa euroa) suuruinen alustatukimaksu.

Nokia Siemens Networksin osuus liiketoiminnan nettorahavirrasta oli noin 320 miljoonaa euroa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä johtuen ensisijaisesti nettotuloksesta oikaistuna ei-kassavaikutteisilla erillä. Nokia Siemens Networksin osuus Nokian bruttokassasta oli 2,0 miljardia euroa ja osuus nettokassasta 620 miljoonaa euroa vuoden 2012 kolmannen neljänneksen lopussa.

Nokian ja Microsoftin väliseen sopimukseen kuuluu alustatukimaksuja Microsoftilta Nokialle ja ohjelmistorojaltimaksuja Nokialta Microsoftille. Nokia vastaanotti vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 250 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 202 miljoonaa euroa) vuosineljänneksittäin suoritettavan maksun Microsoftilta.  Alustatukimaksuja koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti vuosineljänneksittäin maksettava maksu on 250 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sopimuksen ohjelmistorojaltirakenne on kilpailukykyinen sisältäen velvoitteen vuosittaiseen minimirojaltimaksuun. Minimirojaltimaksut maksetaan vuosineljänneksittäin. Sopimuskaudella sekä alustatukimaksujen että minimirojaltimaksujen arvioidaan olevan suuruudeltaan miljardeja Yhdysvaltain dollareita. Alustatukimaksujen kokonaismäärän arvioidaan olevan hieman suurempi kuin minimirojaltisitoumusten kokonaismäärä. Sopimuksen mukaisesti alustatukimaksut ja vuosittaiset minimirojaltimaksusitoumukset jatkuvat toisiaan vastaavan ajanjakson.

DEVICES & SERVICES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Devices & Services -liiketoimintamme tuloksesta mainituilla ajanjaksoilta sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO DEVICES & SERVICES
-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
 


7-9/
20127-9/
2011
Muutos 7-9/
2012
vs. 7-9/
20114-6/
2012
Muutos
7-9/
2012
vs. 4-6/
2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 3 563 5 392 -34 % 4 023 -11 %
Nokian matkaviestinten
kappalemääräinen myynti,
miljoonaa laitetta
82,9 106,6 -22 % 83,7 -1 %
Nokian matkaviestinten
keskimääräinen myyntihinta, euroa
43 51 -16% 48 -10 %
Devices & Services
ei-IFRS-bruttokateprosentti
18,5 % 25,7 % 18,1 %
Ei-IFRS-toimintakulut,
miljoonaa euroa
915 1 126 -19 % 1 090 -16 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti -7,4 % 4,8 % -9,1 %

Alaviite 1: Sisältää patentteihin liittyvät tulot, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.

Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihtoa, kappalemääräistä myyntiä, keskimääräisiä myyntihintoja ja bruttokateprosenttia koskevia muutoksia vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kuvataan allaolevissa Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköitä koskevissa osuuksissa. Devices & Services Muu -osion liikevaihdon lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon  verrattuna johtui ensisijaisesti noin 70 miljoonan euron kertaluonteisen patentteihin liittyvän tulon kirjaamisesta vuoden 2011 kolmanteen neljännekseen. Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon vaikutti myönteisesti edellistä vuosineljännestä korkeammat patentteihin liittyvät tulot. 

Nokia arvioi, että sen vuotuinen patentteihin liittyvä tulovirta nykytasolla on noin 0,5 miljardia euroa.

Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen lopussa myyntikanavan varastotasot noudattivat normaalia 4-6 viikon vaihteluväliä, mutta laitteiden kappalemäärällä ja myyntikanavavaraston kiertoajalla mitattuna varastotasot laskivat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Liikevaihto ja kappalemääräinen myynti alueittain
Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto alueittain mainituilta ajanjaksoilta, sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen. Patentteihin liittyvät tulot on taulukossa kohdennettu maantieteellisille alueille.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
Miljoonaa euroa7-9/
20127-9/
2011
Muutos
7-9/
2012
vs. 7-9/
20114-6/
2012
Muutos
7-9/
2012
vs. 4-6/
2012
Eurooppa 985 1 394 -29 % 1 096 -10 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 682 957 -29 % 663 3 %
Kiinan alue 278 1 240 -78 % 542 -49 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 977 1 197 -18 % 948 3 %
Pohjois-Amerikka 36 73 -51 % 128 -72 %
Latinalainen Amerikka 605 531 14 % 646 -6 %
Yhteensä 3 563 5 392 -34 % 4 023 -11 %

Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoimintamme matkaviestinten kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
MATKAVIESTINTEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN
Miljoonaa laitetta7-9/
20127-9/
2011
Muutos
7-9/
2012
vs. 7-9/
20114-6/
2012
Muutos
7-9/
2012
vs. 4-6/
2012
Eurooppa 16,8 20,7 -19 % 15,3 10 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 19,1 26,0 -27 % 19,4 -2 %
Kiinan alue 5,8 15,9 -64 % 7,9 -27 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 30,1 32,4 -7 % 28,6 5 %
Pohjois-Amerikka 0,3 0,7 -57 % 0,6 -50 %
Latinalainen Amerikka 10,8 10,9 -1 % 11,9 -9 %
Yhteensä 82,9 106,6 -22 % 83,7 -1 %

Liikevaihdon  ja kappalemääräisen myynnin lasku Kiinan alueella vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Symbian-laitteista.

Liikevaihdon ja kappalemääräisen myynnin lasku Pohjois-Amerikassa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Mobile Phones -yksikön laitteista.

Liikevaihdon ja kappalemääräisen myynnin lasku Pohjois-Amerikassa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Lumia-tuotteiden alentuneesta operaattori- ja jakelijakysynnästä ja toimenpiteistämme jakelukanaviemme valmistamiseksi uusien laitteiden myynnin aloitukseen.

Liikevaihdon lasku Kiinan alueella vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensijaisesti Lumia- ja Symbian- tuotteiden alhaisemmasta liikevaihdosta, joka heijasti ensisijaisesti kilpailupaineita. Kappalemääräisen myynnin lasku Kiinan alueella vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Symbian-laitteidemme kappalemääräisen myynnin laskusta, joka heijasti ensisijaisesti kilpailupaineita.

Liikevaihdon lasku Euroopassa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Symbian- ja Lumia- tuotteidemme alhaisemmasta liikevaihdosta, jota osin tasoitti Mobile Phones -yksikön laitteidemme korkeampi liikevaihto. Kappalemääräinen myynti kasvoi Euroopassa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti Mobile Phones -yksikön laitteiden korkeammasta kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti Symbian- ja  Lumia- tuotteiden alhaisempi kappalemääräinen myynti.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto olisi laskenut 36 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 13 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Toimintakulut
Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakulut laskivat 19 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 16 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Mobile Phones -yksikön toimintakulut laskivat 3 % ja Smart Devices -yksikön toimintakulut laskivat 33 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muutoksiin vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikutti alla kuvattujen tekijöiden lisäksi suhteellinen toimintakuluallokaatio. Suhteelliseen toimintakuluallokaatioon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma, mikä johti korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta ja alhaisempiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices -yksikön osalta. Mobile Phones -yksikön toimintakulut laskivat 13 % ja Smart Devices -yksikön toimintakulut laskivat 18 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edeltävään vuosineljännekseen verrattuna.

Devices & Services -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 21 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Devices & Services -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS- kulut laskivat 14 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen lasku verrattuna sekä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen vuosineljännekseen johtui ensisijaisesti Symbian-  ja Meego-toimintojen alasajoon liittyneistä kuluvähennyksistä,  Mobile Phones -yksikön tiettyjen projektien terävöittämisestä ja vähennyksistä sekä yleisestä kulukontrollista.

Devices & Services -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 17 % vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Devices & Services -liiketoiminnan markkinoinnin ei-IFRS-kulujen lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alemmista Symbianiin liittyvistä markkinointikuluista ja kulukontrolleista, jota osin tasoitti Lumia-tuotteiden korkeammat markkinointikulut. Devices & Services -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 23 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti vuoden 2012 toisen neljänneksen Pohjois-Amerikan myynnin aloitusta seuranneesta Lumia-tuotteiden markkinointikulujen laskusta, henkilöstövähennyksistä ja kulukontrolleista.

Devices & Services -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 16 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti kulusäästöistä yhtymän tukitoiminnoissa, erityisesti tietotekniikkatoiminnoissa ja kiinteistönhallinnassa sekä yhteisten kulujen jaottelusta. Devices & Services -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat 31 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen yhteisten kulujen jaottelusta, joka enemmän kuin tasoitti yhtymän tukitoimintojen kustannussäästöjä.

Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS- muut tuotot ja kulut vaikuttivat kannattavuuteen kielteisesti vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä sekä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna että edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Raportoituihin muihin tuottoihin ja kuluihin vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vaikutti merkittävän kielteisesti pääasiassa uudelleenjärjestelyihin liittyvät alla kuvatut kulut, jotka kirjattiin Devices & Services Muu -osioon.

Liikevoittoprosentti
Devices & Services -liiketoiminnan alempi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alemmasta liikevaihdosta ja bruttokateprosentista, jota osin tasoitti alemmat toimintakulut.

Devices & Services -liiketoiminnan korkeampi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alemmista toimintakuluista ja hieman korkeammasta bruttokateprosentista.

Kustannussäästötoimet ja suunnitellut toiminnan sopeutukset

YHTEENVETO DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ
Miljoonaa euroa

7-9/
2012 (noin)
Kumula-tiivinen
9/
2012 (noin)
10-12/
2012 (arvioitu)
2013 (arvioitu) Kokonais-
kulut (arvioitu)
Uudelleenjärjestelyihin
liittyvät kulut
454 1 400 Ei arviota Ei arviota 1 800
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät
ulosmenevät kokonaiskassavirrat
200 800 400 400 1 600

Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut alenevat vuositasolla laskettuna noin 3,0 miljardiin euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.

Devices &  Services -liiketoiminnan ja yhtymän yhteisten toimintojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli noin 38 000 työntekijää vuoden 2012 kolmannen neljänneksen lopussa,  joka on noin 15 500 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana ajanjaksona ja noin 5 300 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Nokia on kertonut ja toteuttanut useita toimintojensa muutoksia toteuttaessaan helmikuussa 2011 julkistamaansa strategiaa. Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ja muut niihin liittyvät kertaerät olivat 454 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä Devices & Services -liiketoiminnan kumulatiiviset uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ja niihin liittyvät muut kuluerät olivat noin 1,4 miljardia euroa. Nokia arvioi Devices & Services -liiketoiminnan kumulatiivisten uudelleenjärjestelyihin liittyvien kulujen olevan yhteensä noin 1,8 miljardia euroa ennen vuoden 2013 loppua. Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen lopussa Nokian Devices & Services -liiketoiminnan kumulatiiviset uudelleenjärjestelyihin liittyvät ulosmenevät kassavirrat olivat noin 800 miljoonaa euroa.  Nokia arvioi, että Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvät ulosmenevät kassavirrat ovat noin 400 miljoonaa euroa vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ja noin 400 miljoonaa euroa vuonna 2013. Nokia arvioi, että uudelleenjärjestelyihin liittyvistä arvioiduista noin 1,8 miljardin euron kokonaiskuluista Devices & Services -liiketoiminnan ei-kassavaikutteiset kulut ovat noin 200 miljoonaa euroa. 

SMART DEVICES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Smart Devices -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO SMART DEVICES
-YKSIKÖN TULOKSESTA
 


7-9/
20127-9/
2011
Muutos
7-9/
2012
vs. 7-9/
20114-6/
2012
Muutos
7-9/
2012
vs. 4-6/
2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 976 2 194 -56 % 1 541 -37 %
Smart Devices -yksikön
matkaviestinten kappalemääräinen
myynti, miljoonaa laitetta
6,3 16,8 -63 % 10,2 -38 %
Smart Devices -yksikön
keskimääräinen myyntihinta, euroa
155 131 18 % 151 3 %
Bruttokateprosentti -3,5 % 20,7 % 1,7 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa2 441 656 -33 % 540 -18 %
Toimintakateprosentti2 -48,9 % -8,7 % -32,9 %

Alaviite 1: Ei sisällä patentteihin liittyviä tuloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.
Alaviite 2: Smart Devices -yksikköön liittyvien ei-IFRS-toimintakulujen lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui toimintakulujen suhteellisesta allokaatiosta, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti matalampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices -yksikön osalta vuoden 2012 ensimmäisellä, toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liikevaihto
Smart Devices -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti pienemmästä kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti korkeammat keskimääräiset myyntihinnat. Kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti pienemmästä Symbian-laitteiden kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti Lumia-tuotteiden kappalemääräinen myynti.  Lumia-tuotteiden liikevaihdon kasvanut osuus vaikutti positiivisesti keskimääräiseen myyntihintaan vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Smart Devices -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti pienemmästä Lumia- ja Symbian- tuotteiden kappalemääräisestä myynnistä. Tätä osin tasoitti Smart Devices -yksikön laitteiden korkeampi keskimääräinen myyntihinta johtuen ensisijaisesti Symbian-laitteiden korkeammasta keskimääräisestä myyntihinnasta sekä laitteidemme yhteydessä myytävien palveluiden jaksotuksien myönteisestä vaikutuksesta.

Kappalemääräinen myynti
Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Nokia toimitti 6,3 miljoonaa Smart Devices -yksikön laitetta, joista noin 2,9 miljoonaa oli Lumia-tuotteita.

Smart Devices -yksikkömme kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui edelleen kilpailevien älypuhelinalustojen voimakkaasta etenemisestä suhteessa älypuhelintuotevalikoimaamme. Kappalemääräinen myynti laski merkittävästi Kiinan alueella, Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Lähi-idän ja Afrikan alueella vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kappalemääräinen myynti pysyi suunnilleen samalla tasolla Pohjois-Amerikan ja Latinalaisen Amerikan alueilla vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Smart Devices -yksikön kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Symbian- ja Lumia- tuotteiden alemmasta kappalemääräisestä myynnistä. Kappalemääräinen myynti laski vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä kaikilla muilla alueilla lukuun ottamatta Lähi-idän ja Afrikan aluetta, jossa kappalemääräinen myynti pysyi suunnilleen samalla tasolla vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Keskimääräinen myyntihinta
Smart Devices -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan nousu vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti tuotejakauman myönteisestä painotuksesta keskimääräiseltä myyntihinnaltaan Symbian-laitteita korkeamman myyntihinnan Lumia-tuotteisiin ja laitteidemme yhdessä myytävien palveluiden myynnin jaksotuksien myönteisestä vaikutuksesta.

Smart Devices -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan nousu vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Symbian-laitteiden korkeammasta keskimääräisestä myyntihinnasta ja laitteidemme yhdessä myytävien palveluiden myynnin jaksotuksien myönteisestä vaikutuksesta. Lumia-tuotteiden keskimääräinen myyntihinta vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä oli 160 euroa, kun se oli 186 euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Keskimääräisen myyntihinnan lasku johtui ensisijaisesti alemman hintaluokan Lumia-tuotteiden myynnin kasvaneesta osuudesta ja hinnoittelutoimenpiteistämme johtuneesta hintaeroosion kasvusta.

Bruttokateprosentti
Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin merkittävä lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti noin 120 miljoonan euron kirjatuista kuluista, jotka liittyvät nykyisten Lumia-tuotteidemme ylimääräisiin komponenttivarastoihin, tuleviin ostositoumuksiin ja nykyisiin Lumia-tuotteisiimme liittyvään vaihto-omaisuusarvostukseen.  Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin laskuun vaikutti lisäksi kulueroosiota suurempi hintaeroosio ja alhaisemmasta kappalemääräisestä myynnistä johtuneet korkeammat kiinteät yksikkökustannukset. Smart Devices -yksikön bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ohjelmistoalustanäkökulmasta katsottuna johtui ensisijaisesti Symbian-laitteiden alemmasta bruttokateprosentista. Lisäksi Lumia-tuotteiden, jotka eivät olleet markkinoilla vuoden 2011 vastaavana ajankohtana, bruttokateprosentti oli alhaisempi vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä kuin Symbian-laitteiden bruttokateprosentti vuoden 2011 vastaavana ajanjaksona.

Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta kappalemääräisestä myynnistä johtuneista korkeammista kiinteistä yksikkökustannuksista, sekä kulueroosiota suuremmasta hintaeroosiosta. Yllä mainitut 120 miljoonan euron kulut vaikuttivat lisäksi kielteisesti Smart Devices -yksikön bruttokateprosenttiin vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Vaikutus oli kuitenkin pienempi kuin 220 miljoonan euron vastaavien kulujen vaikutus vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä. Ohjelmistoalustanäkökulmasta katsottuna Smart Devices -yksikön bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Lumia-tuotteiden alhaisemmasta bruttokateprosentista, mitä osin tasoitti Symbian-laitteiden korkeampi bruttokateprosentti.

Smart Devices -yksikköön saattaa tulevaisuudessa liittyä myönteisiä tai kielteisiä vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyviä kirjauksia riippuen useista eri tekijöistä kuten erityisesti nykyisten Lumia-tuotteidemme kuluttajakysynnästä tulevaisuudessa.

MOBILE PHONES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Mobile Phones -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO MOBILE PHONES
-YKSIKÖN TULOKSESTA
 


7-9/
20127-9/
2011
Muutos
7-9/
2012
vs. 7-9/
20114-6/
2012
Muutos
7-9/
2012
vs. 4-6/
2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 2 366 2 915 -19 % 2 291 3 %
Mobile Phones -yksikön matkaviestinten
kappalemääräinen myynti, miljoonaa laitetta
76,6 89,8 -15 % 73,5 4 %
Mobile Phones -yksikön matkaviestinten
keskimääräinen myyntihinta, euroa
31 32 -3 % 31 0 %
Bruttokateprosentti 21,7 % 23,6 % 24,1 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa2 393 404 -3 % 450 -13 %
Toimintakateprosentti2 4,9 % 10,1 % 4,3 %

Alaviite 1: Ei sisällä patentteihin liittyviä tuloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.
Alaviite 2: Mobile Phones -yksikköön liittyvien ei-IFRS-toimintakulujen kasvu vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon johtui toimintakulujen suhteellisesta allokaatiosta, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta vuoden 2012 ensimmäisellä, toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liikevaihto
Mobile Phones -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti alemmasta kappalemääräisestä myynnistä ja alemmasta keskimääräisestä myyntihinnasta. Mobile Phones -yksikkömme liikevaihdon kasvu vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta kappalemääräisestä myynnistä.

Kappalemääräinen myynti
Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Nokia toimitti 76,6 miljoonaa Mobile Phones -yksikön laitetta, joista 6,5 miljoonaa olivat täysin kosketusnäytöllisiä Asha-älypuhelimia.

Mobile Phones -yksikkömme kappalemääräinen myynti laski vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti Nokian alle 30 euron hintaan myytävien alemman hintaluokan laitteiden kappalemääräisen myynnin laskusta. Lisäksi korkeamman hintaluokan laitteiden kappalemääräinen myynti laski, mitä osin tasoitti vastajulkistettujen täysin kosketusnäytöllisten Asha-älypuhelinten kappalemääräinen myynti.

Mobile Phones -yksikkömme kappalemääräinen myynti kasvoi vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti täysin kosketusnäytöllisten Asha-älypuhelinten kappalemääräisestä myynnistä. Lisäksi alle 30 euron hintaan myytävien laitteiden kappalemääräinen myynti kasvoi vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, kun taas QWERTY-laitteiden kappalemääräinen myynti laski vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Keskimääräinen myyntihinta
Mobile Phones -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alemman hintaluokan laitteiden myynnin kasvaneesta osuudesta.

Mobile Phones -yksikkömme keskimääräinen myyntihinta pysyi suunnilleen samana vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tämä johtui siitä, että vaikka alle 30 euron hintaan myytävien alemman hintaluokan laitteiden myynnin osuus kasvoi, tätä tasoitti  korkeamman keskimääräisen myyntihinnan täysin kosketusnäytöllisten Asha-älypuhelinten kasvanut myynti.

Bruttokateprosentti
Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoiman myynnin painottumisesta alemman bruttokateprosentin laitteisiin.

LOCATION & COMMERCE

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Location & Commerce -liiketoiminnan tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO LOCATION & COMMERCE
-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
 


7-9/
20127-9/
2011
Muutos
7-9/
2012
vs. 7-9/
20114-6/
2012
Muutos
7-9/
2012
vs. 4-6/
2012
Liikevaihto,
miljoonaa euroa
265 282 -6 % 283 -6 %
Ulkoinen liikevaihto,
miljoonaa euroa
179 181 -1 % 180 -1 %
Sisäinen liikevaihto,
miljoonaa euroa
86 101 -15 % 103 -17 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 80,4 % 81,6 % 77,4 %
Ei-IFRS -toimintakulut,
miljoonaa euroa
175 201 -13 % 185 -5 %
Ei-IFRS -liikevoittoprosentti 14,0 % 9,9 % 14,5 %

Liikevaihto
Vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen julkistamme taloudellista lisätietoa Location & Commerce -liiketoimintamme ulkoisesta ja sisäisestä liikevaihdosta. Ulkoinen liikevaihto koostuu lisensioitavien sisältöpalveluiden, alustalisenssien ja sovellusten myynnistä muille asiakkaille kuin Nokia. Location & Commerce -liiketoiminnan ulkoinen liikevaihto koostuu tällä hetkellä pääasiallisesti lisensioitavien karttasisältöpalveluiden myynnistä. Jatkossa arvioimme ulkoisen liikevaihdon muodostuvan asteittaisesti ja vakaasti enenevissä määrin alustalisensseihin liittyvästä tulosta, kun asiakkaamme ottavat kasvavissa määrin käyttöön Nokian paikkatietoalustan, jonka avulla voi käyttää uusia ja innovatiivisia paikkatietopalveluja ja -sovelluksia. Sisäinen liikevaihto muodostuu Location & Commerce -liiketoiminnan Nokian laitteiden yhteydessä tapahtuvasta myynnistä.

Location & Commerce -liiketoimintamme ulkoisen liikevaihdon lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti henkilökohtaisten navigointilaitteiden alhaisemmasta myynnistä toimialan kappalemääräisen myynnin laskiessa edelleen. Tätä tasoitti lähes kokonaan lisensoitavien karttasisältöpalvelujen myynti autoteollisuuden asiakkaille, mikä johtui kuluttajien korkeammasta autojen navigointijärjestelmien käyttöasteesta. Location & Commerce -liiketoiminnan ulkoisen liikevaihdon lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui alhaisemmasta karttasisältöpäivitysten myynnistä liittyen päivityskampanjoidemme ajoitukseen ja kausiluonteisesti alentuneeseen autoteollisuuden myyntiin. Tätä tasoitti lähes kokonaan normaaliin liiketoimintaan kuuluva kertaluonteinen negatiivinen myynnin oikaisu, joka liittyi erään asiakkaan jo suorittamiin lisenssimaksuihin.

Location & Commerce -liiketoimintamme sisäisen liikevaihdon lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui myynnin laskusta Smart Devices -yksiköllemme.

Bruttokateprosentti
Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentti laski vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti katteiltaan korkeampien henkilökohtaisten navigointilaitteiden myynnin laskusta,  katteiltaan korkeamman sisäisen myynnin pienemmästä osuudesta ja katteeltaan alemman autoteollisuuden myynnin kasvaneesta osuudesta.  Ei-IFRS-bruttokateprosentin laskuun vaikutti lisäksi mediamainontayksikön divestoinnista johtunut tutkimus- ja  tuotekehityskustannusten uudelleenluokittelu hankinnan ja valmistuksen kuluiksi sekä matalammasta tuotantokustannusten allokaatiosta Location & Commerce -liiketoiminnasta Devices & Services -liiketoimintaan, mikä johtui tiettyjen yhteisten palvelujen käyttöasteen laskusta

Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentti kasvoi vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen normaaliin liiketoimintaan kuuluvasta kertaluontoisesta negatiivisesta myynnin oikaisusta, joka liittyi erään asiakkaan jo suorittamiin lisenssimaksuihin, sekä katteeltaan alempien karttasisältöpäivitysten alhaisemmasta myynnistä.

Toimintakulut
Location & Commerce -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 13 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 4 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tämä johtui ensisijaisesti kuluvähennyksistä sekä tutkimus- ja tuotekehityskustannusten uudelleenluokittelusta hankinnan ja valmistuksen kuluihin mediamainontayksikön divestoinnista johtuen.

Location & Commerce -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 21 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 4 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Ei-IFRS-kulujen lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti kuluvähennyksistä. Ei-IFRS-kulujen lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alemmista markkinointikuluista päivityskampanjoiden ajoituksiin liittyen.

Location & Commerce -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat 6 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja laskivat 19 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Kasvu vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti yhtymän yhteisten tukitoimintojen korkeammasta käytöstä. Lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti yhtymän yhteisten tukitoimintojen alemmasta käytöstä.

Location & Commerce -liiketoiminnalla ei ollut muita ei-IFRS-tuottoja tai -kuluja vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä, kun Location & Commerce -liiketoiminnan muut ei-IFRS-kulut olivat 1 miljoonaa euroa vuoden 2011 vastaavana ajanjaksona ja muut ei-IFRS-tuotot olivat 7 miljoonaa euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Liikevoittoprosentti
Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti alemmista toimintakuluista, mitä osin tasoitti alempi liikevaihto ja alempi bruttokateprosentti.

Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti pysyi suunnilleen samana vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista ja alemmista toimintakuluista, mitä osin tasoitti alempi liikevaihto ja alemmat muut tuotot.

NOKIA SIEMENS NETWORKS

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Nokia Siemens Networksin tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO NOKIA SIEMENS NETWORKSIN
TULOKSESTA
 


7-9/
20127-9/
2011
Muutos
7-9/
2012
vs. 7-9/
20114-6/
2012
Muutos
7-9/
2012
vs. 4-6/
2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa 3 501 3 413 3 % 3 343 5 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 32,2 % 26,8 % 26,6 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa 797 936 -15 % 836 -5 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti 9,2 % 0,2 % 0,8 %

Liikevaihto
Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia Siemens Networksin liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIA SIEMENS NETWORKSIN
LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
Miljoonaa euroa7-9/
20127-9/
2011
Muutos
7-9/
2012
vs. 7-9/
20114-6/
2012
Muutos
7-9/
2012
vs. 4-6/
2012
Eurooppa 918 1 074 -15 % 990 -7 %
Lähi-Idän ja Afrikan alue 325 301 8 % 304 7 %
Kiinan alue 313 302 4 % 340 -8 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 1 266 978 29 % 1 028 23 %
Pohjois-Amerikka 285 304 -6 % 300 -5 %
Latinalainen Amerikka 394 454 -13 % 381 3 %
Yhteensä 3501 3413 3 % 3343 5 %

Nokia Siemens Networksin liikevaihdon kasvu vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta verkkolaitemyynnistä ja hienoisesti korkeammasta palvelumyynnistä. Tätä osin tasoitti Nokia Siemens Networksin uutta strategiaa tukemattomien liiketoimintojen myynnin lasku. Alueellisesti liikevaihdon kasvu vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta liikevaihdosta Aasian ja Tyynenmeren alueella, etenkin Japanissa, jossa sekä verkkolaitemyynti että palvelumyynti kasvoi vahvasti. Tätä osin tasoitti alhaisempi verkkolaitemyynti ja palvelumyynti Euroopassa, erityisesti alhaisempi verkkolaitemyynti Länsi-Euroopassa. Tämä johtui operaattoreiden investointiympäristön  jatkuneesta  heikentymisestä Länsi-Euroopassa ja alhaisemmasta palvelumyynnistä liittyen Nokia Siemens Networksin keskitettyyn strategiaan.

Nokia Siemens Networksin liikevaihdon kasvu vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui korkeammasta verkkolaitemyynnistä. Palvelumyynti pysyi suunnilleen samalla tasolla vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Alueellisesti korkeampi liikevaihto vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti liikevaihdon kasvusta Aasian ja Tyynenmeren alueella, etenkin Japanissa, jossa sekä verkkolaitemyynti että palvelumyynti kasvoivat vahvasti. Tätä osin tasoitti verkkolaitemyynnin ja palvelumyynnin lasku Euroopassa, erityisesti verkkolaitemyynnin lasku Länsi-Euroopassa. Sekä verkkolaitemyynti että palvelumyynti laskivat lisäksi Kiinan alueella johtuen ensisijaisesti operaattoreiden jatkuneista teknologioihin liittyvistä toimintamuutoksista, jotka vaikuttivat investointien ajankohtiin vaihtelevasti.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia Siemens Networksin liikevaihto olisi laskenut 3 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 1 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Bruttokateprosentti
Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentti kasvoi vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä sekä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen tuotevalikoiman ja alueellisen jakauman poikkeuksellisen myönteisestä painottumisesta korkeamman bruttokateprosentin myyntiin erityisesti verkkolaitemyynnin osalta. Tämä johtui ensisijaisesti Nokia Siemens Networksin avainmarkkinoista mukaan lukien Japani ja Korea. Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosenttiin  vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vaikuttivat lisäksi rakenteelliset kustannussäästötoimenpiteet Nokia Siemens Networksin tuotantokustannuksissa osana yhtiön laajempia kustannussäästötavoitteita.

Toimintakulut
Nokia Siemens Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 14 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 5 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan yleisesti parantuneesta tehokkuudesta.

Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 15 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä, jota osin tasoitti korkeampi myynti. Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 6 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen rakenteellisista kulusäästöistä, jota osin tasoitti suurempi liikevaihto.

Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 18 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä, jota osin tasoitti suurempi liikevaihto. Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat 3 % vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alemmasta yhteisten kulujen jaottelusta, mikä enemmän kuin tasoitti rakenteellisia kulusäästöjä.

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS- muut kulut olivat 8 miljoonaa euroa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä, kun vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla ei-IFRS- muut tuotot olivat 26 miljoonaa euroa ja vuoden 2012 toisella neljänneksellä ei-IFRS-muut kulut olivat 25 miljoonaa euroa. Ei-IFRS- muiden kulujen lasku vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen johtui ensisijaisesti myyntisaamisten arvonalentumisten muutoksista.

Liikevoittoprosentti
Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista, alhaisemmista toimintakuluista ja vähemmässä määrin korkeammasta liikevaihdosta.

Strategiapäivitys ja maailmanlaajuinen uudelleenjärjestelyohjelma

YHTEENVETO NOKIA SIEMENS NETWORKSIN
UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ
Miljoonaa euroa

7-9/
2012 (noin)
Kumula-tiivinen
9/
2012 (noin)
10-12/
2012 (arvioitu)
2013 (arvioitu) 2014 (arvioitu) Kokonais-
kulut (arvioitu)
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät
kulut
74 1 000 Ei arviota Ei arviota Ei arviota 1 200
Uudelleenjärjestelyihin
liittyvät ulosmenevät
kokonaiskassavirrat
180 450 250 400 100 1 200

Nokia Siemens Networks kertoi 23.11.2011 strategiastaan keskittyä langattomaan laajakaistaan ja palveluihin sekä maailmanlaajuisen uudelleenjärjestelyohjelman aloittamisesta.

Nokia Siemens Networksin henkilöstömäärä oli noin 60 600 työntekijää vuoden 2012 kolmannen neljänneksen lopussa,  joka on noin 14 300 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana ajanjaksona ja noin 2 700 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen alentaa liiketoiminnan vuosittaisia ei-IFRS -toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia 1 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna. Vaikka näiden säästöjen odotetaan tulevan suurelta osalta organisaation uudelleenjärjestelyistä, säästötoimien kohteena olevia alueita ovat myös kiinteistöt, tietotekniikka, tuotteiden ja palveluiden hankintakustannukset, hallinnon kustannukset sekä merkittävä alihankkijoiden määrän vähentäminen kustannusten alentamiseksi ja laadun parantamiseksi.

Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyohjelmasta johtuneet kuluerät ja muut niihin liittyvät kertaerät olivat 74 miljoonaa euroa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä kumulatiivisten kuluerien ollessa yhteensä noin 1,0 miljardia euroa. Nokia Siemens Networks arvioi, että Nokia Siemens Networksin kumulatiiviset uudelleenjärjestelyohjelmasta johtuvat kulukirjaukset ovat yhteensä noin 1,2 miljardia euroa ennen vuoden 2012 loppua. Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä Nokia Siemens Networksin tähän uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat olivat noin 450 miljoonaa euroa. Nokia Siemens Networks arvioi, että uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat ovat noin 250 miljoonaa euroa vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä, noin 400 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja noin 100 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Kassa-aseman säilyttäminen on Nokia Siemens Networksille ensiarvoisen tärkeää ja yhtiö aikoo rahoittaa itse toimintansa kaikki alueet. Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyohjelman tavoite yhdessä taloudellisen tuloksensa parannustoimien kanssa on suunniteltu mahdollistamaan se, että Nokia Siemens Networksin nettokassa on vuoden 2012 lopussa suurempi kuin vuoden 2011 lopussa. 

VUODEN 2012 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

NOKIAN  TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
- Nokia valittiin jälleen Dow Jones Sustainability World Indexin (DJSI) osaksi ja Dow Jones Sustainability Europe Indexin osaksi DJSI 2012 -katselmuksessa.
- Carbon Disclosure Project (CDP) valitsi Nokian mukaan Carbon Disclosure Leadership Indexiin ja Carbon Performance Leadership Indexiin. Nokia sai tunnustusta sekä ilmastonmuutosta koskevasta informaatiostaan että toimenpiteistään päästöjen vähentämisessä. 
- Nokia sai vuoden 2012 kolmannen neljänneksen päätyttyä päätökseen johtavan luksuspuhelinliiketoiminta Vertun divestoinnin eurooppalaiselle pääomasijoitusyhtiö EQT VI:lle. Nokia kertoi kaupasta 14.6.2012 ja osana kauppaa noin 1 000 työntekijää siirtyi EQT VI:n palvelukseen. Nokia pysyy vähemmistöosakkaana Vertussa 10 %:n osuudella.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

SMART DEVICES

- Nokia julkisti ensimmäiset Windows Phone 8 -alustalle perustuvat Nokia Lumia 920- ja Nokia 820 -tuotteet, joiden toimitusten arvioidaan alkavan valikoiduille markkinoille vuoden 2012 viimeisen neljänneksen aikana. Nokia Lumia 920 on Windows Phone 8 -lippulaivatuote varustettuna viimeisimmillä Nokia PureView -kuvaustoiminnoilla ja langattomalla latausmahdollisuudella. Nokia Lumia 820 on tyylikäs keskihintainen älypuhelin, joka tarjoaa huippuluokan suorituskyvyn kompaktissa paketissa. Molemmissa Lumia -uutuuksissa on mukana lisätyn todellisuuden kokemuksen mahdollistava Nokia City Lens -sovellus.
- Nokia julkisti valikoiman langattoman latauksen lisälaitteita ja kumppanuuksia. Fatboy Recharge Pillow -tyyny tarjoaa vaihtoehtoisen tavan ladata puhelin langattomasti ja HARMANin tuotemerkki JBL esitteli tyyliltään retrohenkisen ja laadultaan korkeatasoisen äänentoiston tarjoavan JBL PowerUp -kaiuttimen, joka toimii myös langattomana latausalustana. Nokia on myös sopinut Virgin Atlantic -lentoyhtiön kanssa, että se tulee tarjoamaan langattomia latauspisteitä Clubhouse -odotustiloissaan Heathrow'n lentokentällä Lontoossa, ja Coffee Bean & Tea Leaf -ketjun kanssa, että se tuo langattomia latauspisteitä joihinkin kahviloihinsa. 
- Nokia sai päätökseen johtavaa asemaansa kuvausteknologioissa vahvistavan ruotsalaisen Scalado AB:n kaikkien omaisuuserien hankinnan ja noin 50 kuvateknologian asiantuntijaa siirtyi Nokian palvelukseen osana yrityskauppaa.
- Nokia julkisti Yhdysvalloissa Nokia Music -musiikkipalvelunsa, joka on Nokia Lumia -älypuhelinten käyttäjille suunnattu ilmainen musiikin suoratoistopalvelu ja joka tarjoaa helpon ja miellyttävän tavan löytää ja nauttia musiikista.
- Nokia julkisti yhdessä Monsterin kanssa Nokia Purity Pro Wireless Stereo -kuulokkeet, jotka tulevat saataville eri väreissä ja tarjoavat langattoman yhteyden älypuhelimeen. Musiikki siirtyy älypuhelimesta kuulokkeisiin Bluetooth -teknologian avulla ja kuulokkeiden toiminnallisuuksiin kuuluu kosketukseen perustuva yhdistyminen älypuhelimeen NFC-teknologian avulla. 

MOBILE PHONES

- Nokia julkisti Asha-puhelinperheen viimeisimmät uutuudet: Nokia Asha 308- ja Nokia Asha 309 -laitteet. Kaksois-SIM-korttipuhelin Nokia Asha 308 ja yhden SIM-kortin Nokia Asha 309 mahdollistavat käyttäjilleen edullisesti nopean pääsyn internetiin. Nokia esitteli myös uuden version Nokia Xpress -selaimestaan, joka mahdollistaa jopa 90 % tehokkaamman mobiiliselauksen ja nopeamman pääsyn internet-sovelluksiin perinteisiin selaimiin verrattuna. Asha 308 ja Asha 309 tarjoavat sulavasti toimivan Swipe -pyyhkäisykäyttöliittymän ja kehittäjille avoimen sovelluskehitysympäristön. Maailmanlaajuiset markkinatutkimuslaitokset ja analyytikot, kuten GfK, luokittelevat näiden ominaisuuksien ansiosta Asha -kosketusnäyttöpuhelimet älypuhelinkategoriaan.
- Nokia esitteli Nokia Life+ -palvelun, joka on viimeisin versio Nokian laajasti käytetystä Nokia Life -palvelusta.  Nokia Life+ on internetsovellus, jonka avulla miljoonat ihmiset voivat hyödyntää oppimiseen, terveyteen  ja yleissivistykseen kuuluvaa arvokasta tietoa. Nokia Life+ on saatavilla Nokia Asha 308-, Nokia Asha 309- puhelimissa ja laajassa valikoimassa muita Nokian matkapuhelimia.

LOCATION & COMMERCE -LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Location & Commerce -liiketoiminta jatkoi paikkatietotuotevalikoimansa vahvistamista vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä päivittämällä kehittämiään ominaissovelluksiaan  ja laajentamalla asiakaskuntaansa uusilla kumppanuus- ja lisensointisopimuksilla.
- Uskomme, että Nokia Location Platform (NLP) on maailman edistyksellisin paikkatietoalusta sen maailmanlaajuisen kattavuuden, erinomaisen laadun ja monipuolisten toiminnallisuuksiensa ansiosta. Alustan toiminnallisuuksiin kuuluvat muun muassa geokoodaus, reititys- ja liikennepalvelut, jotka tarjoavat kolmansille osapuolille lukuisia kehittämismahdollisuuksia. Amazon solmi Nokian kanssa NLP-alustan karttoja ja osoitepaikannusta koskevan lisensointisopimuksen vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana.
- Nokia ilmoitti aikaisemmin tänä vuonna kumppanuudesta Grouponin kanssa mahdollistaen paikalliset ja maakohtaiset tarjoukset Nokian asiakkaille.  Location & Commerce on julkistanut Lumia-tuotteille uuden version Nokia Kartoista, joihin Groupon Now!-tarjoukset ovat sisällytetty.
- Location & Commerce tarjoaa Lumia-tuotteille Nokia City Lens -palvelun. Nokia City Lens on lisätyn todellisuuden sovellus, jonka avulla älypuhelimen kamera hakee paikkatietonäkymiä uudella tavalla tarjoten tietoa katu- ja rakennusnäkymässä sijaitsevista ravintoloista, kaupoista, hotelleista yms.  Tieto näkyy intuitiivisesti tekstikerroksena rakennusten päällä.
- Location & Commerce julkisti Nokia Julkiset -sovelluksesta päivitetyn version. Nokia Julkiset tarjoaa Lumia -älypuhelinten käyttäjille helposti käytettäviä metron, raitiovaunujen, lähijunien ja bussien  reittipalveluita yli 500 kaupungissa 46 maassa.
- Location & Commerce julkisti päivityksen Nokia Pulse -betaversioon. Nokia Pulse on sovellus, joka tarjoaa entistä älykkäämpiä ja hyödyllisempiä viestipalveluita liittämällä sijaintitiedot automaattisesti viestiin.
- Nokia julkisti sopimuksen turkkilaisen johtavan media- ja viestintäyhtiön Spectrum Medyan kanssa NAVTEQin liikennepalveluiden toimittamisesta Spectrum Medialle Radio Data System (RDS) -tekniikan avulla.
- Location & Commerce jatkoi autoteollisuudelle kehitettyjen karttasisällön ja ratkaisujen toimituksia useille johtaville autoteollisuuden edustajille. Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana Nokia kertoi toimittavansa NAVTEQ Maps -karttapalvelun BMW 7 -sarjan seuraavan sukupolven navigaatioratkaisuihin, Hyundain uusille pääyksiköille, Mercedesin  A-luokan malleihin, Volkswagenille kuuluviin automerkkeihin, Pioneerille erillisinä myytäviin navigaatioratkaisuihin ja Peugeotille Peugeot 107 -malliin, joka on ensimmäinen A-tuoteryhmän Peugeot, jossa on sisäänrakennettu navigaatioratkaisu.
- Nokia kertoi, että Location & Commerce toimittaa räätälöidyn paneurooppalaisen datapalvelun Ford Motorsille. Tietojen avulla Fordin hätäpalvelu tunnistaa apua tarvitsevan kuljettajan sijainnin lisäksi myös sen, millä kielellä tieto toimitetaan paikallisille hälytyspalveluiden tarjoajalle.
- Nokia kertoi Location & Commerce -ryhmän yhteistyöstä Esrin kanssa. Yhteistyön avulla  Esrin Business Analyst- ja Community Analyst -paikkatietoanalyysiratkaisut tarjoavat entistä edistyksellisimpiä palveluita Esrin asiakkaille korkealaatuisten NAVTEQin karttojen avulla. 
- Nokia kertoi, että Location & Commerce toimittaa maailmanlaajuisen Transit and Pedestrian Content (TaP) -ratkaisun Garminin uuteen Urban Guidance -palveluun.
- Location & Commerce jatkoi sisätiloihin tarkoitetun karttapalvelunsa laajentamista. Karttapalvelu kattaa nyt 5 100 paikkaa ja yhteensä 18 000 rakennusta 40 maassa.

NOKIA SIEMENS NETWORKSIN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
- Nokia Siemens Networksin hyvä kehitys langattoman laajakaistan sopimuksissa jatkui. Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä yhtiö solmi uusia kaupallisia LTE-sopimuksia, joita olivat esimerkiksi GSM-taajuuksien uudelleenkäytön ja 4G-infrastruktuurin ja palvelujen toimittaminen Optukselle Australiaan; Slovenian ensimmäisen kaupallisen 4G-palvelun mahdollistaminen Si.mobilille; Venäjän ensimmäisen TD-LTE 4G -verkon toimittaminen Mobile TeleSystemsille sekä radioverkon uudistaminen ja HSPA+ ja LTE-verkkojen laajennus Polkomtelille Puolaan.
- Nokia Siemens Networks työskenteli Ciscon ja Harris Corporationin kanssa tukeakseen maanlaajuisen, usean toimittajan laajakaistaisen LTE-viranomaisverkon käyttöönottoa Yhdysvalloissa ja saattoi menestyksekkäästi päätökseen ensimmäisen testausvaiheen.
- LTE-teknologiakehityksessä Nokia Siemens Networks julkisti 4G:hen siirtymistä helpottavan laajennuksen tuotevalikoimaansa käyttämällä Digital Dividend -taajuuksia Aasian ja Tyynenmeren alueella, Latinalaisessa Amerikassa sekä muualla maailmassa. Nokia Siemens Networks esitteli LTE:n alhaista latenssia ja suuria datasiirtonopeuksia Telefonica Saksan ensimmäisellä yleiseurooppalaisella Campus Party -teknologiafestivaalilla Berliinissä syyskuussa. Syyskuussa Nokia Siemens Networks myös saavutti 1,6 Gbps:n maailmanennätysnopeuden datan lähettämisessä ja vastaanottamisessa yhtäaikaisen downlink- ja uplink-yhteyden kautta laboratoriossaan Arlington Heightsissa Illinoisissa Yhdysvalloissa. 
- Optisten verkkojen alueella Nokia Siemens Networks toimitti kuituverkkopalveluita tarjoavalle Telia Sonera International Carrierille euroopanlaajuisen yli 100G-nopeuteen yltävän verkon. Nokia Siemens Networksin optinen teknologia on saanut yhdysvaltalaisen Defense Information Systems Agencyn (DISA) myöntämän Approved Product List (APL) -statuksen. Statuksen ansiosta Yhdysvaltain puolustusministeriöllä on mahdollisuus ostaa ja käyttää Nokia Siemens Networksin optisia teknologioita.
- Nokia Siemens Networks lähti liikkeelle syyskuun lopussa esitelläkseen  lokakuun 2012 aikana sarjan Liquid Net ja Customer Experience Management -tuotejulkistuksia ja -päivityksiä. Nämä julkistukset tuovat uuden lähestymistavan langattoman laajakaistan ratkaisuihin näyttäen suuntaa sille, miten operaattorit voivat vuoteen 2020 mennessä kannattavasti toimittaa gigabitin verran personoitua dataa päivässä kaikille käyttäjilleen.
- Kolmannen vuosineljänneksen päätyttyä Nokia Siemens networks sai päätökseen IPTV-liiketoimintansa myynnin Belgacomille ja Accenturelle.

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotetut suunnitelmat ja hyödyt liittyen kumppanuuteen Microsoftin kanssa, jossa pyritään tuomaan yhteen yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi älypuhelimille; B) uusien strategioidemme toteuttamisen aikataulut ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja toiminnallisessa rakenteessa; C) tuotteidemme ja palveluidemme toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme innovoida, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuudenalamme volyymien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteitamme ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; J) arviot koskien uudelleenjärjestelyiden, investointien, yrityskauppojen ja divestointien menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa uudelleenjärjestelyihin, investointeihin, yrityskauppoihin tai divestointeihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "tavoite", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", "tekee" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) menestyksemme älypuhelinmarkkinoilla, mukaan lukien kykymme esitellä ja tuoda markkinoille merkittäviä määriä houkuttelevia, kilpailukykyisesti hinnoiteltuja Nokia-tuotteita, joissa on Windows Phone -alusta, jotka erottuvat positiivisesti kilpailijoidemme tuotteista sekä Windows Phone -ekosysteemin ulkopuolella että sisällä; 2) kykymme tehdä niistä Nokia-tuotteista, joissa on Windows Phone -ohjelmistoalusta, kilpailukykyinen valinta kuluttajille sekä menestyksemme Microsoftin kanssa kannustaa ja tukea sitä, että saavutetaan Windows Phone -ohjelmistoalustaan perustuville tuotteille kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi, joka saavuttaa riittävän laajuuden, arvon ja houkuttelevuuden kaikille markkinaosapuolille; 3) Nokian Windows Phone 7 -ohjelmistoalustaan perustuvien tuotteiden vähentynyt kysyntä ja liikevaihto johtuen uusien Nokian Windows Phone 8

-ohjelmistoalustaan perustuvien tuotteiden ennakoinnista ja saatavuudesta; 4) haasteet joita meillä on liittyen kykyymme ylläpitää Symbian-alustaan perustuvan puhelinvalikoimamme kilpailukykyisyyttä ja Symbian-alustan taloudellista elinkelpoisuutta kun siirrymme Windows Phone -alustaan ensisijaisena älypuhelinohjelmistoalustanamme; 5) kykymme tehokkaasti ja oikea-aikaisesti toimeenpanna suunnitellut muutokset toimintamalliimme, mukaan lukien suunnitellut uudelleenjärjestelytoimenpiteet ja kykymme menestyksekkäästi toteuttaa suunnitellut investoinnit, yrityskaupat ja divestoinnit parantaaksemme toimintamalliamme ja saavuttaa tavoiteltuja tehokkuusetuja ja liiketoimintakulujen alennuksia sekä meidän kykymme  arvioida oikein niihin liittyviä uudelleenjärjestelykuluja ja uudelleenjärjestelykuluihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja; 6) meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia meitä kirjaamaan ylimääräisiin komponenttivarastoihin, tuleviin ostositoumuksiin, sekä vaihto-omaisuusarvostukseen liittyviä kuluja Devices & Services liiketoiminnassamme; 7) kykymme saada tuottoa sijoituksillemme seuraavan sukupolven laitteisiin, ohjelmisto-alustoihin ja käyttäjäkokemuksiin; 8) kykymme tuottaa houkuttelevia ja kilpailukykyisiä Mobile Phones -yksikön laitteita, mukaan lukien matkapuhelimet ja sellaiset laitteet, joissa on älypuhelimille ominaisia piirteitä, kuten täysin kosketusnäytölliset laitteet, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti siten, että ne ovat laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan erottuvia ja että niissä on paikallisesti relevantteja palveluita ja sovelluksia; 9) kova kilpailutilanne eri markkinoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 10) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 11) Location & Commerce strategiamme menestys, mukaan lukien kykymme luoda menestyksekäs paikkatietoalusta, kyky tarjota tukea Devices & Services -liiketoiminnallemme ja luoda uusia liikevaihdon lähteitä paikkatietopalveluihimme ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihimme liittyvistä omaisuuseristä; 12) todellinen suoriutumisemme  lyhyellä ja pitkällä aikavälillä saattavat poiketa merkittävästi ennusteistamme ja siten vaikuttaa raportointiyksiköidemme kerrytettävissä olevien rahamäärien arviointiin tulevaisuudessa, mikä voi mahdollisesti johtaa arvonalentumistappion kirjaamiseen; 13) menestyksemme yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyissä kolmansien osapuolten, mukaan lukien Microsoftin kanssa; 14) kykymme nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille oikea-aikaisesti uusia innovatiivisia ja kilpailukykyisiä mobiilituotteita sekä paikkatietoihin perustuvia että muita palveluita; 15) riippuvaisuus mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehityksestä useilla erilaisilla markkinoilla, mukaan lukien paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihin liittyvillä toimialoilla, sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 16) kykymme suojata useita patentoituja standardisoituja tai differoivia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät teollisoikeuksiemme mitätöimiseen; 17) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, mikäli strategioidemme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme, jakelijoidemme ja kuluttajien asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä; 18) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 19) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon, palveluiden kehittämisen ja toimittamisen, sekä logistiikan tehokkuutta ja kykymme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laatu, turvallisuus tietoturva ja oikea-aikainen toimitus; 20) kykymme hankkia oikea-aikaisesti ja keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja palveluita edullisin ehdoin; 21) kykymme hallita varastoamme ja sopeuttaa toimituksemme oikea-aikaisesti tuotteidemme muuttuvaan kysyntään; 22) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 23) kybertietoturvamurron vaikutus tai muu meidän, yhteistyökumppaneidemme tai alihankkijoidemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmitulo tai vuoto; 24) kykymme menestyksekkäästi hallita tuotteidemme hinnoittelua ja tuotteisiimme ja toimintoihimme liittyviä kustannuksia; 25) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 26) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja teollisoikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 27) taloudellisiin, poliittisiin tai säädöksiin liittyvien tapahtuminen sekä muiden tapahtumien vaikutus myyntiimme, tuotantolaitoksiimme tai omaisuuseriimme kehittyvissä maissa; 28) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset maissa, joissa meillä on omaisuuseriä tai liiketoimintaa; 29) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille tulee maksettavaksi lisää veroja jollakin tai useilla niistä monista oikeudenkäyttöalueista joissa meillä on liiketoimintaa ja meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 30) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 31) oikeudenkäyntien epäsuotuisat lopputulokset; 32) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 33) Nokia Siemens Networksin kyky toimeenpanna menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti sen uusi strategia ja uudelleenjärjestelysuunnitelma ja lisätä sen yleistä kilpailukykyä kannattavuutta; 34) Nokia Siemens Networksin menestys tietoliikenneverkkoihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa sen liiketoiminta ja toiminnot oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 35) Nokia Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa sen markkina-asemaa tai vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 36) Nokia Siemens Networksin likviditeetti ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin; 37) Nokia Siemens Networksin kyky tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä parannuksia ja teknologioita; 38) Nokia Siemens Networksin kyky menestyksekkäästi toimeenpanna sen strategia Motorola Solutions -yhtiöltä hankituille langattomien verkkotoimintojen omaisuuserille; 39) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 40) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 41) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; ja 42) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2011 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 13 - 47 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia, Helsinki - 18.10.2012

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 368 0555   

- Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2012 viimeisen neljänneksen osavuosikatsauksensa ja koko vuoden 2012 tuloksensa 24.1.2013.
- Nokia suunnittelee julkistavansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän vuosikertomuksensa "Nokia vuonna 2012" viikolla 13 vuonna 2013.
- Nokian varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 7.5.2013.

www.nokia.fi
www.nokia.com