Nokia Oyj:n vuoden 2012 toisen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
19.7.2012 klo 13.00

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta vuoden 2012 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Vuoden 2012 toisen neljänneksen taulukot sisältävä täydellinen osavuosikatsaus on saatavilla osoitteessa http://www.results.nokia.com/results/Nokia_results2012Q2f.pdf. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokian liikevaihto vuoden 2012 toisella neljänneksellä 7,5 miljardia euroa kasvaen vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen 7,4 miljardista eurosta
- Nokian Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto laski 5 % vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
- Nokia Lumia-älypuhelinten kappalemääräinen myynti oli 4 miljoonaa laitetta vuoden 2012 toisella neljänneksellä kasvaen vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
- Mobile Phones -yksikön matkapuhelinten kappalemääräinen myynti oli 73 miljoonaa laitetta vuoden 2012 toisella neljänneksellä kasvaen vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen ja vuoden 2011 toiseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2012 toisen neljänneksen ei-IFRS-osakekohtainen tulos -0,08 euroa pysyen samalla tasolla vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, raportoitu osakekohtainen tulos -0,38 euroa;
- Raportoituun osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat kielteisesti laskennallisten verosaatavien 800 miljoonan euron kirjanpitoarvon vähennys*, sekä tehdyt vaihto-omaisuuteen liittyvät kulukirjaukset ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut.
- Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli -9,1 vuoden 2012 toisella neljänneksellä ja siihen vaikutti kielteisesti 220 miljoonan euron Nokian Lumia-, MeeGo- ja Symbian-laitteisiin liittyneet vaihto-omaisuuteen liittyvät arvonalennukset. Smart Devices -yksikön bruttokateprosenttiin ja toimintakatteeseen vaikutti kielteisesti vuoden 2012 toisella neljänneksellä vaihto-omaisuuteen liittyvät arvonalennukset.  Nokia arvioi vuoden 2012 kolmannen neljänneksen olevan haasteellinen Smart Devices -yksikölle johtuen tuotevalikoimassa tapahtuvista siirtymistä.
- Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liiketulos palasi kannattavaksi vuoden 2012 toisella neljänneksellä uudelleenjärjestelyohjelman edetessä hyvin ja yhtiön jatkaessa etenemistään uudessa avainmarkkinoihin ja tuotevalikoimaan keskittyvässä strategiassaan.

Sekä bruttokassa että nettokassa vuoden 2012 toisen neljänneksen lopussa oli suurempi  vuoden 2011 toisen neljänneksen loppuun verrattuna.
- Vuoden 2012 toisen neljänneksen lopussa bruttokassa 9,4 miljardia euroa  ja nettokassa 4,2 miljardia euroa.
- Nettokassa vuoden 2012 toisen neljänneksen lopussa oli pienempi vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen loppuun verrattuna osakkeenomistajille maksetun 742 miljoonan euron vuosiosingonmaksun jälkeen.
- Liiketoiminnan nettorahavirta vuoden 2012 toisella neljänneksellä oli positiivinen 102 miljoonaa euroa sisältäen 400 miljoonaa euroa ennakkomaksuja olemassaolevista patenttilisensseistä.

*Suurin osa Nokian Suomen laskennallisista verosaatavista on voimassa rajoittamattoman ajan ja ne ovat käytettävissä Suomessa mahdollisia tulevia verovelk0ja vastaan.

Toimitusjohtaja Stephen Elop sanoi vuoden 2012 toisen neljänneksen tuloksesta:
"Toteutamme Nokiassa  toimenpiteitä  tämän muutosvaiheen hallitsemiseksi. Vaikka vuoden 2012 toinen neljännes oli vaikea, Nokian työntekijät ovat osoittaneet päättäväisyyttä kilpailukykymme ja toimintamallimme vahvistamisessa ja taloudellisten resurssien huolellisessa hallinnassa.

Toimitimme 4 miljoonaa Lumia-älypuhelinta vuoden 2012 toisella neljänneksellä ja suunnitelmissamme on tuoda jatkossa nykyisiin Lumia-tuotteisiimme päivityksiä, myös pitkälle Windows Phone 8:n julkistuksen jälkeen. Uskomme, että Windows Phone 8 on tärkeä katalysaattori Lumialle. Liiketoimintamme peruspuhelimissa oli vakaata vuoden 2012 toisella neljänneksellä ja paransimme kilpailukykyämme esittelemällä ensimmäiset täysin kosketusnäytölliset Asha-puhelimet. Location & Commerce -liiketoiminnassamme autoteollisuuden osuus jatkaa kasvuaan ja olemme edenneet hyvin paikkatietoalustamme aseman vakiinnuttamisessa yhtiöiden - kuten Yahoo!, Flickr ja Bing - keskuudessa. Jatkoimme patenttisalkkumme vahvistamista ja olemme tehneet vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla enemmän patenttihakemuksia kuin millään aikaisemmalla vuosipuoliskolla sitten vuoden 2007. Nokia Siemens Networks on edennyt vahvasti keskitetyn strategiansa toimeenpanossa ja sen paluu kannattavaksi liikevoitolla ilman kertaluontoisia eriä katsottuna on rohkaisevaa.

Toteutamme uudelleenjärjestelyohjelmaamme nopeassa tahdissa. Olemme luopumassa ydinliiketoimintaamme kuulumattomista toiminnoista kuten Vertusta. Teemme tarvittavia toimenpiteitä toimintojemme uudelleenjärjestelyissä, mukaan lukien kesäkuun 14. päivä kertomamme suunnitelmat. Olemme edenneet ennakoitua nopeammin Saksassa Nokian Ulmin toimipistettä koskevissa neuvotteluissa ja sopineet toimipisteen sulkemisesta samalla kun neuvottelut Salon matkapuhelintehtaan suunnitellussa sulkemisessa etenevät hyvässä yhteistyöhengessä.

Pystyimme pitämään nettokassaresurssimme vakaalla tasolla myös osakkeenomistajille maksetun vuosiosingon jälkeen. Vaikka vuoden 2012 kolmas neljännes on edelleen vaikea, meille on ensisijaisen tärkeää saada Devices & Services -liiketoimintamme kassavirta positiiviseksi mahdollisimman nopeasti."

YHTEENVETO TALOUDELLISISTA PÄÄKOHDISTA

  Vuoden 2012 toisen neljänneksen
raportoidut ja ei-IFRS-luvut1,2,3
Miljoonaa euroa 4-6/2012 4-6/2011 Muutos 4-6/
2012 vs.

4-6/
2011
1-3/2012 Muutos 4-6/
2012 vs.

1-3/
2012
Nokia
Liikevaihto 7 542 9 275 -19 % 7 354 3 %
Liikevoitto -826 -487 -1 340
Liikevoitto (ei-IFRS) -327 391 -260
Tulos per osake,
laimennettu, euroa
-0,38 -0,10 -0,25
Tulos per osake,
laimennettu,
euroa (ei-IFRS)4
-0,08 0,06 -0,08
Liiketoiminnan
nettorahavirta
102 -176 -590
Nettokassa ja muut
likvidit varat5
4 197 3 891 8 % 4 872 -14 %
Devices & Services6
Liikevaihto 4 023 5 467 -26 % 4 246 -5 %
Smart Devicesin liikevaihto 1 541 2 351 -34 % 1 704 -10 %
Mobile Phonesin liikevaihto 2 291 2 568 -11 % 2 311 -1 %
Matkaviestinten
kappalemääräinen myynti
(miljoonaa laitetta)
83,7 88,5 -5 % 82,7 1 %
Smart Devicesin
kappalemääräinen myynti
(miljoonaa laitetta)
10,2 16,7 -39 % 11,9 -14 %
Mobile Phonesin
kappalemääräinen myynti
(miljoonaa laitetta)
73,5 71,8 2 % 70,8 4 %
Matkaviestinten
keskimääräinen
myyntihinta7
48 62 -23 % 51 -6 %
Smart Devicesin
keskimääräinen
myyntihinta7
151 141 7 % 143 6 %
Mobile Phonesin
keskimääräinen myyntihinta7
31 36 -14 % 33 -6 %
Liikevoitto -474 -216 -219
Liikevoitto(ei-IFRS) -365 400 -127
Liikevoittoprosentti -11,8 % -4,0 % -5,2 %
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) -9,1 % 7,3 % -3,0 %
Location & Commerce6
Liikevaihto 283 271 4 % 277 2 %
Liikevoitto -95 -104 -9% -94 1 %
Liikevoitto (ei-IFRS) 41 7 486 % 36 14 %
Liikevoittoprosentti -33,6 % -38,4 % -33,9 %
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 14,5 % 2,6 % 12,9 %
Nokia Siemens Networks6,8
Liikevaihto 3 343 3 642 -8 % 2 947 13 %
Liikevoitto -227 -111 -1 005
Liikevoitto (ei-IFRS) 27 40 33 % -147
Liikevoittoprosentti -6,8 % -3,0 % -34,1 %
Liikevoittoprosentti
(ei-IFRS)
0,8 % 1,1 % -5,0 %

Alaviite 1 liittyen Nokian taloudelliseen tulokseen tammi-kesäkuussa 2012: Nokian raportoitu liikevaihto oli  14 896 miljoonaa euroa ja raportoitu osakekohtainen tulos (laimennettu) oli -0,63  euroa 1.1.2012 - 30.6.2012 välisellä ajalla. Tarkemmat taloudelliseen tuloksekseen liittyvät tiedot 1.1.2012 - 30.6.2012 väliseltä ajanjaksolta löytyvät vuoden 2012 toisen neljänneksen täydellisen taulukot sisältävän osavuosikatsauksen sivuilta 24 ja 33-36.

Alaviite 2  liittyen ei-IFRS-tulokseen: Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Nokia arvioi, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa. Alaviite 3 sisältää tietoa niistä kertaeristä, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin. Lisätietoja mukaan lukien ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin esitetään vuoden 2012 toisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilla 27-32. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin ei-IFRS-lukuihin löytyy 19.4.2012 julkaistun vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 23 -25 ja 26.

Alaviite 3 liittyen ei-IFRS-tunnuslukuihin, joihin eivät sisälly seuraavat erät:

Vuoden 2012 toisen neljänneksen 499 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:
- 190 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liityvistä kertaeristä johtuva kuluerä mukaan lukien uuden avainmarkkinoille ja -tuotesegmentteihin keskittyvän strategian mukainen maa- ja sopimusvähennyksiin liittyvä 70 miljoonan euron kuluerä.
- 10 miljoonan euron Location & Commerce -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 80 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä ja 28 miljoonan euron siihen liittyvistä arvonalennuksista johtuva kuluerä.
- 64 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 126 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally-yrityskaupoista.

Vuoden 2012 toisen neljänneksen verot: Nokian veroihin vaikutti Devices & Services -liiketoiminnan 800 miljoonan euron laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennys.

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen 1 080 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:
- 772 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä.
- 10 miljoonan euron Location & Commerce -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 91 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä. 
- 86 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorola Solutions - verkkoliiketoiminnan hankinnasta. 
- 120 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally-yrityskaupoista

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen verot: Nokian veroihin vaikuttanut 135 miljoonan euron määräinen Nokia Siemens Networksin laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennys.

Vuoden 2011 toisen neljänneksen 878 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:
- 68 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä.
- 297 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvä kuluerä.
- 275 miljoonan euron kuluerä Devices & Services -liiketoiminnassa liittyen Accenturen kanssa tehtyyn sopimukseen.
- 41 miljoonan euron arvonalentuminen  liittyen Devices & Services -liiketoiminnan osakkuusyhtiön osakkeisiin.
- 83 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorola Solutions - verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 111 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 3 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat OZ Communications-, Novarra- ja Motally-yrityskaupoista Devices & Services -liiketoiminnassa.

Alaviite 4 liittyen Nokian ei-IFRS-osakekohtaiseen tulokseen: Nokian veroihin vaikutti edelleen kielteisesti se, että tietyistä Nokia Siemens Networksin laskennallisista veroeristä ei kirjata verohyötyä. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä tämä vaikutus oli pienempi johtuen Nokia Siemens Networksin parantuneesta kannattavuudesta sekä suotuisasta verotettavan tuloksen jakautumisesta netotettuna Devices & Services- liiketoiminnan epäedullisella verotettavan tuloksen jakautumisella. Nokian pitkän aikavälin aiemmin arvioitua 26 %:n veroprosenttia soveltaen ei-IFRS-osakekohtainen tulos olisi ollut noin 0,6  eurosenttiä korkeampi vuoden 2012  toisella neljänneksellä.

Alaviite 5 liittyen Nokian nettokassaan ja muihin likvideihin varoihin: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla. Lisätietoa Nokian korollisista rahoitusveloista esitetään Nokian taulokot sisältävän vuoden 2012 toisen neljänneksen täydellisen osavuosikatsauksen taulukkosivulla 41.

Alaviite 6 liittyen toiminnalliseen ja raportoinnin rakenteeseen: Nokia otti käyttöön nykyisen toiminnallisen rakenteensa vuoden 2011 aikana ja sillä on kolme liiketoimintaa: Devices & Services, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks ja neljä toiminnallista ja raportoitavaa segmenttiä. Nämä segmentit ovat Devices & Services -liiketoimintaan kuuluvat  Smart Devices - ja Mobile Phones -yksiköt, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks. Smart Devices -yksikkö keskittyy älypuhelimiin ja Mobile Phones -yksikkö keskittyy massamarkkinoille suunnattuihin peruspuhelimiin. Devices & Services -liiketoiminta sisältää myös Devices & Services Muu -osion, jonka liikevaihto sisältää Nokian luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun ja varaosien liikevaihdon ja edellä mainittuihin liittyvät myynnin kulut ja toimintakulut, sekä patenttilisenssitulot ja yhteiset tutkimus- ja tuotekehityskulut. Location & Commerce -liiketoiminta keskittyy paikkatietopalveluiden ja paikallisten kaupankäyntipalveluiden kehittämiseen. Nokia Siemens Networks on yksi maailman johtavista tietoliikenneinfrastruktuurin laite-, ohjelmisto- ja palvelutoimittajista.

Alaviite 7 liittyen keskimääräisiin myyntihintoihin: Nokian matkaviestinten keskimääräinen myyntihinta koostuu Devices & Services -liiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta (Smart Devices -liiketoimintayksikön liikevaihto, Mobile Phones -liiketoimintayksikön liikevaihto ja Devices & Services Muu -osion liikevaihto) jaettuna Devices & Services -liiketoiminnan matkaviestinten kappalemääräisellä myynnillä. Devices & Services Muu -osion liikevaihto sisältää ensisijaisesti Nokian luksuspuhelinliiketoiminta Vertun ja varaosien liikevaihdon, sekä patenttilisenssitulot. Smart Devicesin laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Smart Devices -yksikön liikevaihdosta jaettuna Smart Devices -yksikön kappalemääräisellä myynnillä. Mobile Phonesin laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Mobile Phones -yksikön liikevaihdosta jaettuna Mobile Phones -yksikön kappalemääräisellä myynnillä.

Alaviite 8 liittyen Nokia Siemens Networksiin: Nokia Siemens Networks sai päätökseen Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan oston 30.4.2011. Siten Nokia Siemens Networksin luvut vuoden 2012 toiselta neljännekseltä eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2011 toisen neljänneksen lukujen kanssa.

NOKIAN NÄKYMÄT

Nokia arvioi, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä on suunnilleen vastaavaa tasoa kuin vuoden 2012 toisen neljänneksen -9,1 vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tämä näkymä perustuu Nokian arvioihin useista tekijöistä, joihin kuuluvat:
- teollisuudenalan kilpailudynamiikka, jonka arvioidaan edelleen vaikuttavan kielteisesti Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköihin;
- kuluttajakysyntä liittyen erityisesti nykyisiin Lumia-tuotteisiimme; ja
- makroekonominen ympäristö

- Nokia arvoi vuoden 2012 kolmannen neljänneksen olevan haasteellinen Smart Devices -yksikölle johtuen tuotevalikoimassa tapahtuvista siirtymistä.
- Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut alenevat vuositasolla laskettuna noin 3,0 miljardiin euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.
- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 toisen neljänneksen 0,8:aa korkeampi.
- Nokia Siemens Networks tavoittelee edelleen 1 miljardin euron säästöjä vuosittaisissa ei-IFRS-toimintakuluissaan ja välillisissä tuotantokustannuksissaan vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna.

VUODEN 2012 TOISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

NOKIA

Nokia otti käyttöön nykyisen toiminnallisen rakenteensa vuoden 2011 aikana ja sillä on kolme liiketoimintaa: Devices & Services, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks ja neljä toiminnallista ja raportoitavaa segmenttiä. Nämä segmentit ovat Devices & Services -liiketoimintaan sisältyvät Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköt, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks. Smart Devices -yksikkö keskittyy älypuhelimiin ja Mobile Phones -yksikkö keskittyy massamarkkinoille suunnattuihin peruspuhelimiin. Devices & Services -liiketoiminta sisältää myös Devices & Services Muu -osion, jonka liikevaihto sisältää Nokian luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun ja varaosien liikevaihdon ja edellä mainittuihin liittyvät myynnin kulut ja toimintakulut, sekä teollisoikeuksien rojaltitulot ja yhteiset tutkimus- ja tuotekehityskulut. Location & Commerce -liiketoiminta keskittyy paikkatietopalveluiden ja paikallisten kaupankäyntipalveluiden kehittämiseen. Nokia Siemens Networks on yksi maailman johtavista tietoliikenneinfrastruktuurin laite-, ohjelmisto- ja palvelutoimittajista. 

Seuraava tarkastelu sisältää ei-IFRS-lukuihin perustuvaa tietoa. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät myöskään sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista.

Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon kasvu että liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 toiseen neljännekseen ja vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

VUODEN 2012 TOISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO
Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1
  Muutos
4-6/2012
vs.
4-6/2011
Muutos
4-6/2012
vs.
1-3/2012
Liikevaihto - raportoitu -19 % 3 %
Ilman valuuttakurssimuutosten
vaikutusta1
-20 % 2 %
Devices & Services -liiketoiminnan
liikevaihto - raportoitu
-26 % -5 %
Ilman valuuttakurssimuutosten
vaikutusta1
-27 % -6 %
Nokia Siemens Networksin
liikevaihto - raportoitu
-8 % 13 %
Ilman valuuttakurssimuutosten
vaikutusta1
-11 % 14 %

Alaviite 1: Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian kassavirta mainituilla ajanjaksoilla sekä taloudellinen tilanne mainittujen ajanjaksojen lopussa ja vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIAN KASSAVIRTA JA
TALOUDELLINEN TILANNEMiljoonaa euroa
4-6/2012 4-6/2011 Muutos 4-6/
2012
vs. 4-6/
20111-3/2012
Muutos 4-6/
2012
vs. 1-3/
2012
Liiketoiminnan nettorahavirta 102 -176 -590
Kassa ja muut likvidit varat 9 418 9 358 1 % 9 793 -4 %
Nettokassa ja muut likvidit varat1 4 197 3 891 8 % 4 872 -14 %

Alaviite 1: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla.

Nettokassa ja muut likvidit varat kasvoivat 306 miljoonaa euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti patenttilisensseihin liittyvistä rahavirroista sisältäen 400 miljoonaa euroa ennakkomaksuja olemassaolevista patenttilisensseistä, Microsoftilta vuosineljänneksittäin vastaanotetusta alustatukimaksuista (alkoivat vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä)  ja Siemensin Nokia Siemens Networksiin tekemästä 500 miljoonan euron pääomasijoituksesta (vastaanotettiin vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä) ja positiivisesta liiketoiminnan nettorahavirrasta. Tätä tasoitti osin yhteensä 742 miljoonan euron vuosiosingonmaksu, käyttöomaisuusinvestointeihin liittyvät ulosmenevät nettorahavirrat ja uudelleenjärjestestelyihin liittyvät ulosmenevät nettorahavirrat.

Nettokassa ja muut likvidit varat laskivat 675 miljoonaa euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti yhteensä 742 miljoonan euron vuosiosingonmaksusta, Devices & Services -liiketoiminnan liiketappioista ja uudelleenjärjestelyihin liittyvistä kassastamaksuista ja käyttöomaisuusinvestoinneista. Tätä osin tasoittivat patenttilisensseihin liittyvät rahavirrat sisältäen 400 miljoonaa euroa ennakkomaksuja olemassaolevista patenttilisensseistä, Nokia Siemens Networksin positiivinen vaikutus ja Microsoftin vuosineljänneksittäin vastaanotettu 250 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 196 miljoonan euron) suuruinen alustatukimaksu.

Nokia Siemens Networksin osuus liiketoiminnan nettorahavirrasta oli noin 160 miljoonaa euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä johtuen ensisijaisesti nettokäyttöpääoman parannuksista. Nokia Siemens Networksin nettokäyttöpääoman hallinta parani noin 135 miljoonaa euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti parantuneista ostovelkojen ja myyntisaamisten hallinnasta. Tätä tasoitti osin uudeelleenjärjestelyihin liittyvät ulosmenevät kassavirrat.

Nokian ja Microsoftin väliseen sopimukseen kuuluu alustatukimaksuja Microsoftilta Nokialle ja ohjelmistorojaltimaksuja Nokialta Microsoftille. Nokia vastaanotti vuoden 2012 toisella neljänneksellä 250 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 196 miljoonaa euroa) vuosineljänneksittäin suoritettavan maksun Microsoftilta.  Alustatukimaksuja koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti vuosineljänneksittäin maksettava maksu on 250 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria joka vuosineljännekseltä. Sopimuksen ohjelmistorojaltirakenne on kilpailukykyinen sisältäen velvoitteen vuosittaiseen minimirojaltimaksuun. Minimirojaltimaksut maksetaan vuosineljänneksittäin. Sopimuskaudella sekä alustatukimaksujen että minimirojaltimaksujen arvioidaan olevan suuruudeltaan miljardeja Yhdysvaltain dollareita. Alustatukimaksujen kokonaismäärän arvioidaan olevan hieman suurempi kuin minimirojaltisitoumusten kokonaismäärä. Sopimuksen mukaisesti alustatukimaksut ja vuosittaiset minimirojaltimaksusitoumukset jatkuvat toisiaan vastaavan ajanjakson.

Vuoden 2012 toisen neljänneksen aikana tulimme siihen johtopäätökseen, että muun muuassa osakkeemme markkina-arvon lasku, luottoluokituksen aleneminen sekä operatiivinen tulos olivat riittäviä viitteitä liikearvon arvonalentumistestaukselle 30.6.2012. Arvonalentumistestauksessa käytetty metodologia sekä mallit ovat yhdenmukaisia vuoden 2011 viimeisen neljänneksen vuosittaisen arvonalentumistestauksen kanssa ja sen oletukset, kuten kassavirrat, diskonttokorko sekä kasvuprosentit, ovat päivitetty vastaamaan viimeisimpiä ennusteitamme. Koska viitteet koskivat lähinnä Smart Devices-yksikön, Mobile Phones -yksikön ja Location & Commerce -liiketoiminnan rahavirtaa tuottaviin toimintoihin liittyviä tekijöitä, ei vastaavaa testausta tehty Nokia Siemens Networksille.

Konsernin liikearvoa oli allokoitu rahavirtaa tuottaville yksiköille 30.6.2012 seuraavasti: Smart Devices 874 miljoonaa euroa, Mobile Phones 535 miljoonaa euroa, Location & Commerce 3 389 miljoonaa euroa ja Nokia Siemens Networks 190 miljoonaa euroa. Liikearvon arvonalentumistestaus ei johtanut arvonalentumistappioiden kirjaamiseen edellä mainituissa liiketoimintayksiköissä vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä. Muutos missä tahansa kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittelyssä käytetyissä keskeisissä oletuksissa olisi voinut johtaa arvonalentumistappion kirjaamiseen Location & Commerce -liiketoiminnassa. Vaikka uskomme, että määrittelemämme kerrytettävissä olevat rahamäärät ovat kohtuullisia, tuloksemme lyhyellä ja pitkällä aikavälillä saattavat poiketa merkittävästi ennusteistamme ja siten vaikuttaa raportointiyksiköidemme kerrytettävissä olevien rahamäärien arviointiin tulevaisuudessa mahdollisesti johtaen arvonalentumistappion kirjaamiseen.

Vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä Nokia teki laskentaperiaatteiden mukaisen 800 miljoonan euron kirjanpitoarvon vähennyksen Suomeen liittyvistä laskennallisista verosaatavista. Vuoden 2012 toisen neljänneksen aikana Nokian kolmen viimeisen vuoden verotettava tulo Suomessa on kääntynyt kumulatiivisesta voitosta kumulatiiviseksi tappioksi. Mikäli yhtiö on lähimenneisyydessä tehnyt tappiota maassa, johon laskennallinen verosaatava liittyy, se kirjaa käyttämättömistä verotuksellisista tappioista sekä verotukseen liittyvistä hyvityksistä laskennallisen verosaamisen vain siihen määrään asti kuin sillä on riittävästi veronalaisia väliaikaisia eroja tai kuin sillä on muuta vakuuttavaa näyttöä siitä, että syntyy riittävästi verotettavaa tuloa, jota vastaan se pystyy hyödyntämään käyttämättömät verotukselliset tappionsa tai verotukseen liittyvät hyvitykset tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa kertyvälle verotettavalle tulolle positiivisena näyttönä voidaan antaa vähemmän painoarvoa arvioitaessa laskennallisen verosaatavan kirjaamista, jos on muita epäsuotuisia näyttöjä, kuten kertyneitä tappiota, joita voidaan pitää vahvana näyttönä siitä, että tulevaisuudessa ei ehkä kerry verotettavaa tuloa. Kirjanpitokäsittelystä riippumatta on suurin osa Nokian Suomen laskennallisista verosaatavista on voimassa rajoittamattoman ajan ja ne ovat käytettävissä Suomessa mahdollisia tulevia verovelkoja vastaan. Siten, jos Nokia saavuttaa uudelleen riittävän verotuksellisen kannattavuuden Suomessa, voidaan kirjanpitoarvon vähennys peruuttaa.

Ei-IFRS-pohjalta tarkasteltuna jatkossa, ennen kuin Suomen verotuksellinen kannattavuus on uudelleen saavutettu, Nokia arvioi kirjaavansa noin 50 miljoonan euron verokulun neljännesvuosittain Devices & Services -liiketoiminnasta ja noin 50 miljoonan euron verokulun Nokia Siemens Networksin osalta. Location & Commerce -liiketoiminnan osalta Nokia arvioi jatkavansa verojen kirjaamista 26%:n verokannalla.

DEVICES & SERVICES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Devices & Services -liiketoimintamme tuloksesta mainituilla ajanjaksoilta sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO DEVICES & SERVICES
-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
 


4-6/20124-6/2011
Muutos 4-6/
2012
vs. 4-6/
20111-3/2012
Muutos 4-6/
2012
vs. 1-3/
2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 4 023 5 467 -26 % 4 246 -5 %
Nokian matkaviestinten
kappalemääräinen myynti,
miljoonaa laitetta
83,7 88,5 -5 % 82,7 1 %
Nokian matkaviestinten
keskimääräinen myyntihinta, euroa
48 62 -23 % 51 -6 %
Devices & Services
ei-IFRS-bruttokateprosentti
18,1 % 30,5 % 24,4 %
Ei-IFRS-toimintakulut,
miljoonaa euroa
1 090 1 264 -14 % 1 123 -3 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti -9,1 % 7,3 % -3,0 %

Alaviite 1: Sisältää patenttilisenssitulot, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.

Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihtoa, kappalemääräistä myyntiä, keskimääräisiä myyntihintoja ja bruttokateprosenttia koskevia muutoksia vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kuvataan allaolevissa Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköitä koskevissa osuuksissa. Devices & Services Muu -osion liikevaihdon lasku vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti uusiin sopimuksiin liittyvän noin 430 miljoonan euron patenttilisenssitulon kirjaamisesta vuoden 2011 toiseen neljännekseen, joka liittyi vuoden 2011 toiseen neljännekseen ja sitä aikaisempiin katsauskausiin. Nokia arvioi, että sen vuotuinen patenttilisenssien tulovirta nykytasolla on noin 0,5 miljardia euroa.

Myyntikanavan varastotasot pysyivät suunnilleen samana vuoden 2012 toisen neljänneksen lopussa edellisen vuosineljänneksen loppuun verrattuna. Vuoden 2012 toisen neljänneksen lopussa myyntikanavan varastotasot olivat normaalin 4-6 viikon vaihteluvälin yläpäässä, mutta laitteiden kappalemäärällä mitattuna myyntikanavan varastotasot laskivat hieman edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Liikevaihto ja kappalemääräinen myynti alueittain
Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto alueittain mainituilta ajanjaksoilta, sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen. Patenttilisenssitulo on taulukossa kohdennettu maantieteellisille alueille.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
LIIKEVAIHTO ALUEITTAINMiljoonaa euroa4-6/20124-6/2011
Muutos 4-6/
2012
vs. 4-6/
20111-3/2012
Muutos 4-6/
2012
vs. 1-3/
2012
Eurooppa 1 096 1 666 -34 % 1 352 -19 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 663 988 -33 % 737 -10 %
Kiinan alue 542 913 -41 % 577 -6 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 948 1 085 -13 % 945 0 %
Pohjois-Amerikka 128 88 45 % 93 38 %
Latinalainen Amerikka 646 727 -11 % 542 19 %
Yhteensä 4 023 5 467 -26 % 4 246 -5 %

Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoimintamme matkaviestinten kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
MATKAVIESTINTEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAINMiljoonaa laitetta4-6/20124-6/2011
Muutos 4-6/
2012
vs. 4-6/
20111-3/2012
Muutos 4-6/
2012
vs. 1-3/
2012
Eurooppa 15,3 18,4 -17 % 15,8 -3 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 19,4 20,5 -5 % 21,4 -9 %
Kiinan alue 7,9 11,3  -30% 9,2 -14 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 28,6 24,5  17% 26,1 10 %
Pohjois-Amerikka 0,6 1,5 -60 % 0,6 0 %
Latinalainen Amerikka 11,9 12,3 -3 % 9,6 24 %
Yhteensä 83,7 88,5 -5 % 82,7 1 %

Toimintakulut
Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakulut laskivat 14 % vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 3 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Mobile Phones -yksikön ei-IFRS-toimintakulut kasvoivat 7 % ja Smart Devices -yksikön ei-IFRS-toimintakulut puolestaan laskivat 28 % vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Mobile Phones -yksikön ei-IFRS-toimintakulut laskivat 5 % ja Smart Devices -yksikön ei-IFRS-toimintakulut laskivat 3 % vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Muutoksiin vuoden 2012 toisella ja ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna vaikutti alla kuvattujen tekijöiden lisäksi suhteellinen kuluallokaatio. Suhteelliseen toimintakuluallokaatioon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma, mikä johti korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta ja matalampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices -yksikön osalta.

Devices & Services -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 19 % vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Devices & Services -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 7 % vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2012 toisen neljänneksen lasku verrattuna sekä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon että  edelliseen vuosineljännekseen johtui ensisijaisesti Symbian- ja Meego -toimintoihin liittyvistä kuluvähennyksistä ja kulukontrollista.

Devices & Services -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 6 % vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Devices & Services -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut kasvoivat 8 % vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulujen lasku vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alemmista Symbianiin liittyvistä markkinointikuluista ja kulukontrollista, joita osin tasoittivat Lumia -älypuhelinten ja peruspuhelinten korkeammat markkinointikulut. Vuoden 2012 toisen neljänneksen myynnin ja markkinoinnin kulujen kasvu edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui uusiin Lumia -älypuhelimiin liittyneistä kuluista ja Lumian alueellisesti laajentuneesta jakelusta, jota osin tasoitti kulukontrolli.

Devices & Services -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 30 % vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti kulusäästöistä yhtymän tukitoiminnoissa, erityisesti tietotekniikkatoiminnoissa, kiinteistönhallinnassa ja yhteisten kulujen jaottelusta. Devices & Services -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 35 % vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti yhteisten kulujen jaottelusta ja kulusäästöistä yhtymän tukitoiminnoissa.

Devices & Services -liiketoiminnan muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut vaikuttivat kannattavuuteen kielteisesti vuoden 2012 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2011 toiseen neljännekseen ja myönteisesti verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen. Raportoituihin muihin tuottoihin ja kuluihin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti merkittävän kielteisesti pääasiassa uudelleenjärjestelyihin liittyvät alla kuvatut kulut, jotka kirjattiin Devices & Services Muu -osioon.

Liikevoittoprosentti
Devices & Services -liiketoiminnan alempi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alemmasta liikevaihdosta ja bruttokateprosenteista, johon vaikutti kielteisesti 220 miljoonan euron vaihto-omaisuuteen liittyvät arvonalennukset Smart Devices -yksikössä, jota osin tasoitti alemmat toimintakulut.

Kustannussäästötoimet ja suunnitellut toiminnan sopeutukset
Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut alenevat vuositasolla laskettuna noin 3,0 miljardiin euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.

Nokia on kertonut ja toteuttanut useita toimintojensa muutoksia toteuttaessaan Nokian helmikuussa 2011 julkistamaa strategiaa. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä Devices & Services -liiketoiminnan uudeelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ja niihin liittyvät muut kuluerät olivat 108 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 toisen neljänneksen loppuun mennessä Devices & Services -liiketoiminnan kumulatiiviset uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut olivat noin 1 miljardi euroa. Nokia arvioi Devices & Services -liiketoiminnan kumulatiivisten uudelleenjärjestelyihin liittyvien kulujen olevan noin1,8 miljardia euroa ennen vuoden 2013 loppua.

Vuoden 2012 toisen neljänneksen lopussa Nokian Devices & Services -liiketoiminnan kumulatiiviset uudelleenjärjestelyihin liittyvät ulosmenevät kassavirrat olivat noin 600 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen Nokia arvioi, että uudelleenjärjestelyihin liittyvät ulosmenevät kassavirrat ovat noin 500 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja noin 500 miljoonaa euroa vuonna 2013. Nokia arvioi, että uudelleenjärjestelyihin liittyvistä arvioiduista 1,8 miljardin euron kokonaiskuluista ei-kassavaikutteiset kulut ovat noin 200 miljoonaa euroa.

SMART DEVICES

 Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Smart Devices -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO SMART DEVICES
-YKSIKÖN TULOKSESTA
 


4-6/20124-6/2011
Muutos 4-6/
2012
vs. 4-6/
20111-3/2012
Muutos 4-6/
2012
vs. 1-3/
2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 1 541 2 351 -34 % 1 704 -10 %
Smart Devices -yksikön
matkaviestinten kappalemääräinen
myynti, miljoonaa laitetta
10,2 16,7 -39 % 11,9 -14 %
Smart Devices -yksikön
keskimääräinen myyntihinta, euroa
151 141 7 % 143 6 %
Bruttokateprosentti 1,7 % 23,0 % 15,6 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa2 540 752 -28 % 556 -3 %
Toimintakateprosentti2 -32,9 % -9,2 % -18,3 %

Alaviite 1: Ei sisällä patenttilisenssituloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.

Alaviite 2: Smart Devices -yksikköön liittyvien ei-IFRS-toimintakulujen lasku vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui toimintakulujen suhteellisesta allokaatiosta, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti matalampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices -yksikön osalta vuoden 2012 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä.

Liikevaihto
Smart Devices -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2012 toisella neljänneksellä  vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti pienemmästä Symbian -laitteiden kappalemääräisestä myynnistä, jota tasoitti osin Nokia Lumia -älypuhelinten myynnin kasvanut osuus. Lisäksi Symbian-laitteiden keskimääräinen myyntihinta laski vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Smart Devices -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti pienemmästä Symbian -laitteiden kappalemääräisestä myynnistä, jota tasoitti osin Nokia Lumia -älypuhelinten kappalemääräisen myynnin kasvanut osuus. Lisäksi Symbian-laitteiden keskimääräinen myyntihinta kasvoi ja Lumia-älypuhelinten keskimääräinen myyntihinta laski vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Kappalemääräinen myynti
Smart Devices -yksikkömme kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui edelleen kilpailevien älypuhelinalustojen voimakkaasta etenemisestä suhteessa Symbian-laitteisiimme, jota tasoitti osin 4 miljoonan Lumia-älypuhelimen myynti. Kappalemääräinen myynti laski merkittävästi kaikilla alueille vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa. Pohjois-Amerikassa Symbian-laitteiden kappalemääräisen myynnin nopeaa laskua enemmän kuin tasoitti Lumia-älypuhelinten myynti mukaan lukien AT&T:n kautta myytävä Nokia Lumia 900 ja T-Mobilen kautta myytävä Nokia Lumia 710.

Smart Devices -yksikön kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Symbian-laitteiden kappalemääräisen myynnin laskusta kaikilla alueilla. Tätä enemmän kuin tasoitti Nokia Lumia -laitteiden kappalemääräisen myynnin kasvu, jota vauhdittivat Nokia Lumia 610- ja Nokia Lumia 900 -älypuhelinten myynti ja alueellisesti laajentunut jakelu, erityisesti Kiinaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.

Keskimääräinen myyntihinta
Smart Devices -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan kasvu vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti tuotejakauman myönteisestä painotuksesta keskimääräiseltä myyntihinnalta Symbian-laitteita korkeamman hintaluokan Nokia Lumia -älypuhelimiin ja laitteidemme yhteydessä myytävien palveluiden myynnin jaksotuksien myönteisestä vaikutuksesta. Smart Devices -yksikkömme keskimääräinen myyntihinta kasvoi vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti tuotejakauman myönteisestä painotuksesta Nokia Lumia -älypuhelimiin. Lumia-älypuhelinten keskimääräinen myyntihinta vuoden 2012 toisella neljänneksellä oli 186 euroa kun se vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä oli 220 euroa.

Bruttokateprosentti
Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin merkittävä lasku vuoden 2012 toisella neljänneksellä sekä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti noin 220 miljoonan euron kirjatuista kuluista, jotka liittyvät Lumia-, Symbian- ja MeeGo- laitteiden ylimääräisiin komponenttivarastoihin ja tuleviin ostositoumuksiin sekä vaihto-omaisuusarvostukseen. Smart Devices -yksikköön saattaa tulevaisuudessa liittyä myönteisiä tai kielteisiä kulukirjauksien oikaisuja riippuen useista tekijöistä kuten myynnin kehityksestä tulevaisuudessa.

Bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui lisäksi Symbian-tuotevalikoiman hinnanalennuksista sekä alhaisemmasta kappalemääräisestä myynnistä johtuneesta korkeammista kiinteistä yksikkökustannuksista mukaan lukien tietyt rojaltimaksut.

MOBILE PHONES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Mobile Phones -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO MOBILE PHONES
-YKSIKÖN TULOKSESTA
 


4-6/20124-6/2011
Muutos 4-6/
2012
vs. 4-6/
20111-3/2012
Muutos 4-6/
2012
vs. 1-3/
2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 2 291 2 568 -11 % 2 311 -1 %
Mobile Phones -yksikön
matkaviestinten
kappalemääräinen myynti,
 miljoonaa laitetta
73,5 71,8 2 % 70,8 4 %
Mobile Phones -yksikön
matkaviestinten
keskimääräinen myyntihinta, euroa
31 36  -14% 33 -6 %
Bruttokateprosentti 24,1 % 24,7 % 25,9 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa2 450 420 7 % 472 -5 %
Toimintakateprosentti2 4,3 % 8,3 % 4,6 %

Alaviite 1: Ei sisällä patenttilisenssituloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.
Alaviite 2: Mobile Phones -yksikköön liittyvien ei-IFRS-toimintakulujen kasvu vuoden 2012 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2011 vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen johtui toimintakulujen suhteellisesta allokaatiosta, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta vuoden 2012 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä.

Liikevaihto
Mobile Phones -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2012 toisella neljänneksellä sekä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alemmasta keskimääräisestä myyntihinnasta.

Kappalemääräinen myynti
Mobile Phones -yksikkömme kappalemääräinen myynti kasvoi vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu johtui ensisijaisesti Nokian uusimpien alle 50 euron hintaan myytävien peruspuhelinten, kuten Nokia 100- ja Nokia 101 -puhelinten, edelleen jatkuneesta myynnin ylösajosta. Korkeamman hintaluokan matkapuhelimien myyntiin vaikutti kuitenkin kielteisesti kilpailu edullisemman  hintaluokan älypuhelimissa ja kilpailu niiden kilpailijoiden taholta, jotka tarjoavat laajemman peruspuhelinvalikoiman, mukaan lukien älypuhelintyyppisen käyttäjäkokemuksen, kuten täysin kosketusnäytölliset puhelimet

Mobile Phones -yksikkömme kappalemääräinen myynti kasvoi vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti Nokian uusimpien alle 50 euroon hintaan myytävien peruspuhelinten edelleen jatkuneesta myynnin ylösajosta. Korkeamman hintaluokan matkapuhelimen kappalemääräinen myynti pysyi suunnilleen samalla tasolla vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Keskimääräinen myyntihinta
Mobile Phones -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti edullisemman hintaluokan matkapuhelimien myynnin kasvaneesta osuudesta ja hintaeroosiosta.

Mobile Phones -yksikkömme keskimääräinen myyntihinta laski vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen myös ensisijaisesti edullisimman hintaluokan matkapuhelimien myynnin kasvaneesta osuudesta. Peruspuhelimien keskimääräinen myyntihinta pysyi kuitenkin suunnilleen samalla tasolla vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Bruttokateprosentti
Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoiman painottumisesta alemman bruttokateprosentin puhelimiin, jota osin tasoitti hintaeroosiota suurempi kulueroosio.

Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammista takuukuluista, jota osin tasoitti hintaeroosiota suurempi kulueroosio. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä bruttokateprosenttiin vaikutti myönteisesti takuuvarausten purusta saatu hyöty, mikä johtui korjausvaatimusten asteen ja korjauskustannusten laskusta.

LOCATION & COMMERCE

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Location & Commerce -liiketoiminnan tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO LOCATION & COMMERCE
-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
 


4-6/20124-6/2011
Muutos 4-6/
2012
vs. 4-6/
20111-3/2012
Muutos 4-6/
2012
vs. 1-3/
2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa 283 271 4% 277 2 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 77,4 % 81,6 % 77,7 %
Ei-IFRS -toimintakulut, miljoonaa euroa 185 215 -14 % 174 6 %
Ei-IFRS -liikevoittoprosentti 14,5 %  2,6% 12,9 %

Liikevaihto
Location & Commerce -liiketoimintamme liikevaihdon kasvu vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti suuremmasta jaksotetun myynnin tuloutuksesta liittyen Nokian Smart Devices -yksikölle lisensoitaviin karttapalveluihin ja kartta-alustalisenssien myynnistä autoteollisuuden asiakkaille, mikä johtui autoteollisuuden korkeammasta navigoinnin käyttöasteesta. Tätä tasoitti osaltaan normaaliin liiketoimintaan kuuluva negatiivinen myynnin oikaisu, joka liittyi erään asiakkaan jo suorittamiin lisenssimaksuihin.

Location & Commerce -liiketoiminnan liikevaihdon kasvu vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti autoteollisuuden korkeammasta navigoinnin käyttöasteesta johtuvasta suuremmasta kartta-alustalisenssien myynnistä autoteollisuuden asiakkaille ja suuremmasta karttasisältöpäivityslisenssien myynnistä. Tätä tasoitti osaltaan normaaliin liiketoimintaan kuuluva negatiivinen myynnin oikaisu, joka liittyi erään asiakkaan jo suorittamiin lisenssimaksuihin.

Bruttokateprosentti
Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentti laski vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 toiseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti normaaliin liiketoimintaan kuuluvasta negatiivisesta myynninoikaisusta, joka liittyi erään asiakkaamme jo suorittamiin lisenssimaksuihin, ja mediamainontayksikön divestoinnista johtuneesta tutkimus- ja  tuotekehityskustannusten uudelleenluokittelusta hankinnan ja valmistuksen kuluiksi.

Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentti pysyi suunnilleen samana vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tämä johtui ensisijaisesti katteiltaan korkeampien karttalisenssien parantuneesta osuudesta karttalisenssimyynnissä autoteollisuuden asiakkaille, jota osin tasoitti normaaliin liiketoimintaan kuuluva negatiivinen myynnin oikaisu, joka liittyi erään asiakkaan jo suorittamiin lisenssimaksuihin.

Toimintakulut
Location & Commerce -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat vuoden 2012 toisella neljänneksellä 14 % vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti kuluvähennyksistä ja tutkimus- ja tuotekehityskustannusten uudelleenluokittelusta hankinnan ja valmistuksen kuluihin mediamainontayksikön divestoinnista johtuen. Location & Commerce -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut kasvoivat vuoden 2012 toisella neljänneksellä 10 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ohjelmisto- ja karttakehitykseen liittyvistä projektikuluista. 

Location & Commerce -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat vuoden 2012 toisella neljänneksellä 28 % vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 7 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Ei-IFRS-kulujen lasku vuoden 2012 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti kuluhallinnan toimenpiteistä.

Location & Commerce -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat vuoden 2012 toisella neljänneksellä 17  % vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 5 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Kasvu vuoden 2012 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti yhtymän yhteisten tukitoimintojen korkeammasta käytöstä.

Location & Commerce -liiketoiminnan muut ei-IFRS-tuotot vuoden 2012 toisella neljänneksellä olivat 7 miljoonaa euroa, kun vuoden 2011 toisella neljännäksellä muita ei-IFRS-kuluja tai tuottoja ei ollut. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä ei-IFRS-kulut olivat 6 miljoonaa euroa. Muutoset vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti varausten muutoksista.

Liikevoittoprosentti
Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti alemmista toimintakuluista ja korkeammasta liikevaihdosta, jota tasoitti osin alempi bruttokateprosentti.

Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta liikevaihdosta.

NOKIA SIEMENS NETWORKS

Nokia Siemens Networks sai päätökseen Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan oston 30.4.2011. Siten Nokia Siemens Networksin luvut vuoden 2012 toisella neljännekseltä eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2011 toisen neljänneksen lukujen kanssa.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Nokia Siemens Networksin tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO NOKIA SIEMENS NETWORKSIN
TULOKSESTA
 


4-6/20124-6/2011
Muutos 4-6/
2012
vs. 4-6/
20111-3/2012
Muutos 4-6/
2012
vs. 1-3/
2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa 3 343 3 642 -8% 2 947 13 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 26,6 % 26,6 % 26,6 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa 836 931 -10 % 937 -11 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti 0,8 % 1,1 % -5,0 %

Liikevaihto
Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia Siemens Networksin liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIA SIEMENS NETWORKS
LIIKEVAIHTO ALUEITTAINMiljoonaa euroa4-6/20124-6/2011
Muutos 4-6/
2012
vs. 4-6/
20111-3/2011
Muutos 4-6/
2012
vs. 1-3/
2012
Eurooppa 990 1 122 -12 % 930 6 %
Lähi-Idän ja Afrikan alue 304 389 -22 % 270 13 %
Kiinan alue 340 403 -16 % 209 63 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 1 028 973 6 % 877  
17 %
Pohjois-Amerikka 300 311 -4 % 283 6 %
Latinalainen Amerikka 381 444 -14 % 378 1 %
Yhteensä 3 343 3 642 -8 % 2 947 13 %

Nokia Siemens Networksin liikevaihdon lasku vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Nokia Siemens Networksin strategiasta keskittyä mobiiliin laajakaistaan, asiakaskokemuksen hallintaan ja palveluihin. Nokia Siemens Networks on luopumassa niistä liiketoiminnoista tai luomassa arvoa niille liiketoiminnoille, jotka eivät tue uutta strategiaa. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Nokia Siemens Networksin verkkolaitemyynti laski ja samalla operaattoreiden investoinnit hidastuivat tietyillä markkinoilla mukaan lukien Eurooppa. Tätä tasoitti osin palvelumyynnin hienoinen kasvu.

Nokia Siemens Networksin liikevaihdon kasvu vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti teollisuudenalalle ominaisesta kausiluonteisesta vaihtelusta, jota osin tasoitti Nokia Siemens Networksin strategia keskittyä mobiiliin laajakaistaan, asiakaskokemuksen hallintaan ja palveluihin. Nokia Siemens Networksin verkkolaite- ja palvelumyynnin kasvutahti oli samaa tasoa vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Bruttokateprosentti
Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentti pysyi samana vuoden 2012 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti toimenpiteistä, joiden tavoitteena on rakenteellisesti parantaa Nokia Siemens Networksin sopimusvalikoiman bruttokateprosenttia. Tähän vaikuttivat myös parannetut hinnoitteluprosessit ja keskittyminen avainmarkkinoihin, kuten Japaniin, Koreaan Ja Pohjois-Amerikkaan. Tätä tasoitti osin alemman bruttokateprosentin myynnin osuus palveluliiketoiminnassa. 

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentti pysyi samana  vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen siitä, että verkkolaite- ja palveluliiketoiminnan myynnin kasvutahti oli samalla tasolla yhdistettynä korkeamman palveluliiketoiminnan bruttokateprosentin osuuteen verkkolaiteliiketoiminnan bruttokateprosentin ollessa alempi. 

Toimintakulut
Nokia Siemens Networksin henkilöstömäärä väheni noin 10 000 työntekijällä vuoden 2012 toisen neljänneksen loppuun mennessä verrattuna vuoden 2011 loppuun. Tämä johti merkittäviin rakenteellisiin säästöihin tutkimuksen ja tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin ja hallinnon ei-IFRS-kuluissa.

Nokia Siemens Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 6 % vuoden toisella neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä. Tätä tasoitti osin Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan oston myötä hankitut tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot sekä investoinnit strategisiin hankkeisiin. Nokia Siemens Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 10 % vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä.

Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 14 % vuoden 2012 toisella  neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensijaisesti alemmasta liikevaihdosta ja rakenteellisista kulusäästöistä. Tätä osin tasoitti Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan oston myötä hankitut myynnin ja markkinoinnin toiminnot. Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 5 % vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen rakenteellisista kulusäästöistä, jota osin tasoitti suurempi liikevaihto.

Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 20 % vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä. Tätä tasoitti osin Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan lisäykset. Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat  24 % vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä.

Nokia Siemens Networksin muut ei-IFRS-kulut olivat 25 miljoonaa euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä, kun vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla muut ei-IFRS-tuotot olivat 1 miljoonaa euroa ja vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä muut ei-IFRS-tuotot olivat 6 miljoonaa euroa. Muut ei-IFRS-kulut ja tuotot vuoden 2012 toisella neljänneksellä johtuivat ensisijaisesti sekä vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen että edelliseen vuosineljännekseen verrattuna varausten muutoksista, käyttöomaisuuden käytöstä poistamisista ja toimintojen divestoinneista.

Liikevoittoprosentti
Nokia Siemens Networksin alempi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 toisella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti pienemmästä liikevaihdosta, jota tasoitti osin alhaisemmat toimintakulut.

Nokia Siemens Networksin korkeampi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 toisella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta liikevaihdosta yhdistettynä alempiin toimintakuluihin.

Strategiapäivitys ja maailmanlaajuinen uudelleenjärjestelyohjelma
Nokia Siemens Networks kertoi 23.11.2011 strategiastaan keskittyä langattomaan laajakaistaan ja palveluihin sekä maailmanlaajuisen uudelleenjärjestelyohjelman aloittamisesta.

Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen alentaa liiketoiminnan vuosittaisia ei-IFRS -toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia 1 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna. Vaikka näiden säästöjen odotetaan tulevan suurelta osalta suunnitelluista organisaation uudelleenjärjestelyistä, säästötoimien kohteena olevia alueita ovat myös kiinteistöt, tietotekniikka, tuotteiden ja palveluiden hankintakustannukset, yleiset ja hallintokustannukset sekä merkittävä alihankkijoiden määrän vähentäminen kustannusten alentamiseksi ja laadun parantamiseksi.

Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyohjelmasta johtuneet kuluerät olivat 190 miljoonaa euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä kumulatiivisten kuluerien ollessa nyt yhteensä noin 1 miljardia euroa. Nokia Siemens Networks arvioi, että Nokia Siemens Networksin kumulatiiviset tästä uudelleenjärjestelyohjelmasta johtuvat kulukirjaukset olisivat yhteensä noin 1,2 miljardia euroa ennen vuoden 2012 loppua. Vuoden 2012 toisen neljänneksen lopussa Nokia Siemens Networksin tähän uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat olivat noin 250 miljoonaa euroa. Nokia Siemens Networks arvioi, että vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen tähän uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat ovat noin 350 miljoonaa euroa vuonna 2012, noin 400 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Kassa-aseman säilyttäminen on Nokia Siemens Networksille ensiarvoisen tärkeää ja yhtiö aikoo rahoittaa itse toimintansa kaikki alueet. Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyohjelman tavoite yhdessä taloudellisen tuloksensa parannustoimien kanssa on rakennettu mahdollistamaan se, että Nokia Siemens Networksin nettokassa on vuoden 2012 lopussa suurempi kuin vuoden 2011 lopussa. 

VUODEN 2012 TOISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

NOKIAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT*
- Nokia aloitti huhtikuussa uuden peruspuhelinmarkkinoita palvelevan tuotantolaitoksen rakentamisen Vietnamissa.
- Nokia kertoi kesäkuussa strategiansa terävöittämiseen, yhtiön toimintamallin parannuksiin ja kannattavaan kasvuun tähtäävistä suunnitelmistaan.  Suunnitellut toimenpiteet sisältävät kohdennettuja investointeja avainkasvualueille, muutoksia toimintamalleihin ja merkittävästi suuremman kustannusvähennystavoitteen. Suunnitellut toimenpiteet sisältävät:
- Tiettyjen tutkimus- ja tuotekehitysprojektien vähennykset, josta johtuen Nokia suunnittelee sulkevansa Ulmin toimipisteen Saksassa ja Burnabyn toimipisteen Kanadassa;
- Tiettyjen tuotantotoimintojen keskittämisen, josta johtuen yhtiö suunnittelee sulkevansa Salon tehtaan. Nokian tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö jatkaa toimintaansa Salossa.
- Markkinointi- ja myyntitoimintojen terävöittämisen, mukaan lukien avainmarkkina-alueiden priorisointi;
- Tietotekniikka (IT)- ja yhtymän yhteisten ja tukitoimintojen virtaviivaistaminen; ja
- Ydinliiketoimintoihin kuulumattomien toimintojen vähennykset, mukaan lukien mahdolliset toimintojen myynnit.
- Suunnitelluista muutoksista johtuen Nokia arvioi vähentävänsä henkilöstöstään maailmanlaajuisesti enimmillään 10 000 työntekijää vuoden 2013 loppuun mennessä

- Kesäkuussa Nokia ilmoitti suunnitelmistaan hankkia ruotsalaisen Scalado AB:n teknologiaratkaisut, patentit ja kansainvälisen tason kuvausteknologian asiantuntijat. 
- Kesäkuussa Nokia ilmoitti suunnitelmistaan myydä luksuspuhelinliiketoimintayksikkö Vertu eurooppalaiselle pääomasijoitusyhtiö EQT VI:lle.
- Nokia ilmoitti vuoden 2012 toisen neljänneksen aikana useista muutoksista ylimmässä johdossa. Huhtikuussa Nokia ilmoitti, että myyntijohtaja Colin Giles jättää Nokian johtokunnan. Toukokuussa Nokia ilmoitti Nokian yhteiskuntasuhteista vastaavan johtajan Esko Ahon Senior Fellow -nimityksestä Harvard Kennedy Schoolin Mossavar-Rahmani Center for Business and Government -keskukseen. Vaikka Aho jättää Harvardin tehtävänsä johdosta paikkansa Nokian johtokunnassa 31.8.2012, hän jatkaa neuvonantajana Nokian yhteiskuntasuhteissa. Nokia nimitti kesäkuussa Juha Putkirannan Operations -toimintojen johtajaksi, Timo Toikkasen Mobile Phones -yksikön johtajaksi, Chris Weberin myynti- ja markkinointijohtajaksi, Tuula Rytilän markkinointijohtajaksi ja Susan Sheehanin viestintäjohtajaksi. Putkirannasta, Toikkasesta ja Weberistä tulee Nokian johtokunnan jäseniä 1.7.2012 alkaen. Jerri DeVard jätti paikkansa Nokian markkinointijohtajana, Mary McDowell jätti paikkansa Nokian Mobile Phones -yksikön johtajana ja Niklas Savander jätti paikkansa Nokian Markets -yksikön johtajana.

DEVICES & SERVICES  -LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

SMART DEVICES
- Nokia laajensi edelleen Windows Phone -alustalla toimivien Lumia-älypuhelinten valikoimaa ja saatavuutta. Lumia -älypuhelimet esiteltiin markkinoille ensimmäisen kerran marraskuussa 2011 ja ne ovat nyt kuluttajien saatavilla yli 50 markkinalla. Lumia-älypuhelimien vuoden 2012 toisen neljänneksen kasvun pääkohdat olivat:
- Nokian tähän mennessä hinnaltaan edullisimman Lumia -tuoteperheen jäsenen Nokia Lumia 610 -älypuhelimen myynti aloitettiin huhtikuussa Aasiassa, jonka jälkeen se tuli myyntiin myös muilla alueilla vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Lumia 610 -älypuhelin esittelee Windows Phone -alustan uudelle sukupolvelle älypuhelinten käyttäjiä, erityisesti Kiinan avainmarkkinoilla.
- Nokia Lumia 900 -älypuhelimen myynti alkoi huhtikuussa Yhdysvalloissa yksinoikeudella AT&T-operaattorin kanssa. Lumia 900 -älypuhelimen myynti on AT&T:n myynninaloituksesta saakka ylittänyt odotuksemme ja se on on pysynyt tasaisesti Yhdysvalloissa Amazon -verkkokaupan myydyimpien älypuhelinten joukossa. Lumia 900 on Nokian ensimmäinen LTE -puhelin ja se on saanut tunnustusta muotoilustaan. Heinäkuussa julkaistun riippumattoman tutkimusyhtiö Nielsenin Yhdysvalloissa Nokian toimeksiannosta tekemän tutkimuksen mukaan Lumia 900-älupuhelimen omistajista 95 % on valmiita suosittelemaan laitetta muille. Nokia toi toisen vuosineljänneksen aikana Lumia 900 -älypuhelimet ilman LTE-tukea myös muille markkinoille.
- Windows Phone Marketplacessa olevien sovellusten määrä kasvoi vuoden 2012 alun  50 000 sovelluksesta ja ylitti 100 000 kappaleen rajan kesäkuussa.

- Ensimmäinen Nokian PureView -kuvausteknologioita hyödyntävä älypuhelin, Nokia 808 PureView, tuli myyntiin toukokuussa. Laite yhdistää korkearesoluutioiset sensorit, ainutlaatuisen Carl Zeiss -optiikan ja Nokian kehittämän pikselin ylinäytteistysteknologian, jotka mahdollistavat korkealaatuiset kuvaustoiminnot Nokian laitteissa myös tulevaisuudessa.

MOBILE PHONES
- Nokia jatkoi vuoden 2011 lopussa esitellyn Asha-matkapuhelintuoteperheen valikoiman ja saatavuuden laajentamista. Kuluttajat yli 130 markkina-alueella ympäri maailmaa voivat nyt hankkia Asha-matkapuhelimen kymmenen eri mallin valikoimasta. Asha-tuoteperhe on saavuttanut kuluttajatyytyväisyydessä Nokian tuotteista kärkituloksia. Asha -tuoteperheen kasvun pääkohdat vuoden 2012 toisella neljänneksellä olivat:
- Nokia esitteli huhtikuussa Nokia Browser 2.0 -selaimen, joka on merkittävä päivitys Nokian Series 40 -laitteille. Uusi versio vähentää tiedonsiirtoa jopa 85 % mahdollistaen kuluttajille edullisemman ja nopeamman internetyhteyden.
- Nokia esitteli toukokuussa Nokia 110- ja Nokia 112 -puhelimet, joissa molemmissa on uusi Nokia Browser -selain.
- Nokia julkisti kesäkuussa ensimmäiset täysin kosketusnäytölliset Asha-peruspuhelimet. Kolme uutta mallia - Nokia Asha 305, Nokia Asha 306 ja Nokia Asha 311 - tarjoavat kokonaan uudeellensuunnitellun kosketuskäyttöliittymän. Nokia Asha 311 -puhelimen kapasitiivinen kosketusnäyttö ja 1GHz -suoritin tarjoavat erinomaisen  internet-selailukokemuksen.
- Nokia toi kesäkuussa Asha 302- ja Asha 303 -puhelimille suunnatun maksuttoman Mail for Exchange -palvelun Nokia Kauppaan.

LOCATION & COMMERCE -LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
Location & Commerce jatkoi paikkatietopalvelujen tarjonnan kehittämistä vuoden 2012 toisen neljänneksen aikana:
- Yhä useampi kumppani otti käyttöön Nokian paikkatietopalvelualustan, mukaan lukien Microsoftin Bing Maps -karttapalvelu, joka nyt käyttää Location & Commercen liikennetietoja ja maantieteellisiä koodausalgoritmeja sekä Ford, jonka tutkimusorganisaatio käyttää alustaa kehittääkseen älykkäitä pilvipalveluun kytkettyjä kulkuneuvoja. Nokia kertoi paikkatietopalvelualustansa olevan keskeisessä osassa Windows Phone 8 -kokemusta. Windows Phone 8 -kumppanit ja -kehittäjät voivat käyttää Nokian paikkatietopalveluita ja kehittää niihin perustuvia korkealaatuisia sovelluksia.
- Nokia ilmoitti ilmaisen Nokia Drive -sovelluksen tulevan valmiiksi asennettuna kaikkiin Pohjois-Amerikassa ja Iso-Britanniassa ostetuihin Windows Phone 8 -puhelimiin. Nokia Drive -sovellus tarjoaa käännös käännökseltä -navigointipalvelun.
- Nokia päivitti ja paransi olemassa olevia paikannussovelluksia, mukaan lukien:
- Nokia Kartat, jonka viimeisin versio tuo parannetut sisällönjako-ominaisuudet ja personointimahdollisuudet Lumia-älypuhelimiin, sekä
- Nokia Julkiset, jonka viimeisin versio laajentaa kattavuutta ja sisältää uusia ominaisuuksia, kuten lähistön julkiset -ominaisuus, yksityiskohtainen linjaopas sekä tuki useammalle kuvakkeelle.

- Nokia julkisti Nokia City Lens -sovelluksesta betaversion, joka tuo lisätyn todellisuuden (augmented reality) Nokian Lumia-älypuhelimiin. Tämän avulla käyttäjät voivat  löytää sekä tunnistaa paikkoja lähiympäristössään uudella tavalla.
- Nokia kehitti karttaverkkopalvelujaan osoitteessa maps.nokia.com jalostamalla  palvelun ominaisuuksia sekä julkistamalla kaupunkisivut matkailutiedoilla.
- Nokia teki sopimuksen Audin kanssa Audi Urban Intellignece Assist (AUIA) -projektissa, jonka tavoitteena on kehittää älykkäille ajoneuvoille tapoja vähentää ruuhkia ja parantaa turvallisuutta NAVTEQin karttatietojen avulla.
- Nokia julkisti paikkatietoisten sisältöpalveluiden laajennuksen Intiassa. Palvelun kattavuus kasvoi 80 % yli 4200 kaupunkiin. Samalla esiteltiin Destination Maps -palvelu, joka kattaa 150 ostoskeskusta 17 kaupungissa. 

NOKIA SIEMENS NETWORKSIN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
- Nokia Siemens Networks julkisti vuoden 2012 toisella neljänneksellä langattoman laajakaistan sopimuksia. Näistä esimerkkejä ovat Japanissa SOFTBANK MOBILE Corp -yhtiön kanssa solmittu sopimus parantaa langattoman laajakaistan kapasiteettia koko maassa. Nokia Siemens Networks toimittaa HSPA+(3G)- ja FDD-LTE (4G) -verkon ja integrointipalvelut. Nokia Siemens Networks toimitti myös maailman ensimmäisen automaattisen 3G- ja 4G - langattoman laajakaistaverkon KDDI:lle Japanissa.
- Myös T-Mobile valitsi Nokia Siemens Networksin tukemaan 4G-verkon kehityssuunnitelmaa, jossa uudenaikaistetaan T-Mobilen GSM- ja HSPA+- runko- ja -radioverkkoinfrastruktuuria keskeisillä markkinoilla parantamalla olemassa olevaa ääni- ja tiedonsiirtokattavuutta.
- Muita langattoman laajakaistan sopimuksia vuoden 2012 toisella neljänneksellä olivat: valinta singaporelaisen StarHub -operaattorin 4G-mobiililaajakaistaverkon ja - palvelujen toimittajaksi; valinta Tele2:n ainoaksi 4G LTE -radio- ja - runkoverkkojen toimittajaksi Virossa, Latviassa ja Liettuassa ja 3G- ja GSM-verkkojen laajennus Tele 2:lle edellämainituissa maissa; Kroatian ensimmäisten kaupallisten 4G-palveluiden mahdollistaminen Hrvatski Telekomille; Nokia Siemens Networks valittiin toimittamaan ja hallinnoimaan 4G -palveluita Zain KSA:lle Jeddahissa, Saudi-Arabiassa; ja Nokia Siemens Networks sopi thaimaalaisen TOTin 3G-verkon päivityksestä HSPA+-verkoksi.
- Osana laajaa small cells -tarjontaansa, Nokia Siemens Networks allekirjoitti maailmanlaajuisen jälleenmyyntisopimuksen Ruckus Wirelessin kanssa auttaakseen operaattoreita integroimaan WiFi-lähiverkkoja ja näin tarjoamaan kustannustehokkaita langattomia laajakaistapalveluita. Nokia Siemens Networks myös julkisti sarjan picocell-tukiasemia ja 3G Femto -liityntäpisteitä ja kertoi Chicagon alueella meneillään olevasta Hot Zone -testistä, jonka avulla parannetaan verkon kapasiteettia.
- International CTIA Wireless 2012 -tapahtumassa toukokuussa Nokia Siemenes Networks julkisti maailman edistyneimmän verkon yhdyskäytävän, Intelligent IP Edgen, joka auttaa operaattoreita tarjoamaan parempia langattoman laajakaista palveluita ja vähentämään kustannuksia osana Nokia Siemens Networks Liquid Net -tarjontaa. Nokia Siemens Networks julkisti myös uuden CDMA-tukiaseman, joka tuo Flexi Multiradio Base Station -alustan edut nyt myös CDMA-operaattoreille vähentäen tukiaseman toimintakuluja jopa 70% ja mahdollistaen päivityksen 4G:hen.
- Kesäkuussa Nokia Siemens Networks saavutti Kiinassa 1.3 Gbps:n nopeuden kaupallisella Flexi-tukiasemallaan. Se on uusi TD-LTE-nopeusennätys maailmanlaajuisesti.
- Nokia Siemens Networks palkittiin yhdessä Telkomselin kanssa Global Telecoms Businessin (GTB) vuoden 2012 Innovaatiopalkinnolla langattoman infrastruktuurin kategoriassa. Telkomsel käyttää Nokia Siemens Networksin asiakaskokemuksen hallintaan kehitettyä Customer Experience Management (CEM) on Demand -portaalia. Parantaakseen asiakkaidensa käyttökokemusta Guangdong MCC Kiinassa on valinnut Nokia Siemens Networksin CEM-ohjelmiston ja palvelut, jotka tuovat yhtenäisen näkymän asiakastietoihin sekä jatkuvan raportoinnin käyttötrendeistä.
- Toisen neljänneksen aikana Nokia Siemens Networks sai päätökseen mikroaaltoradioliiketoiminnan myynnin DragonWavelle ja kiinteiden verkkojen liiketoiminnan myynnin ADTRANille.

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotetut suunnitelmat ja hyödyt liittyen kumppanuuteen Microsoftin kanssa, jossa pyritään tuomaan yhteen yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi älypuhelimille; B) uusien strategioidemme toteuttamisen aikataulut ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja toiminnallisessa rakenteessa; C) tuotteidemme ja palveluidemme toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme innovoida, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuudenalamme volyymien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteitamme ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; J) arviot koskien uudelleenjärjestelyiden, investointien, yrityskauppojen ja divestointien menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa uudelleenjärjestelyihin, investointeihin, yrityskauppoihin tai divestointeihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "tavoite", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", "tekee" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) menestyksemme älypuhelinmarkkinoilla, mukaan lukien kykymme esitellä ja tuoda markkinoille merkittäviä määriä houkuttelevia, kilpailukykyisesti hinnoiteltuja Nokia-tuotteita joissa on Windows Phone -alusta, jotka erottuvat positiivisesti kilpailijoidemme tuotteista sekä Windows Phone -ekosysteemin ulkopuolella että sisällä; 2) kykymme tehdä niistä Nokia-tuotteista, joissa on Windows Phone -alusta, kilpailukykyinen valinta kuluttajille sekä menestyksemme Microsoftin kanssa kannustaa ja tukea sitä, että saavutetaan kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi Windows Phone -alustaan perustuville älypuhelimille, joka saavuttavat riittävän laajuuden, arvon ja houkuttelevuuden kaikille markkinaosapuolille; 3) vähentynyt kuluttajakysyntä Nokian älypuhelimille jotka perustuvat nykyiseen Windows Phone -alustaan kun kuluttajat ennakoivat että julkaisemme ja toteutamme myynnin ylösajon Nokian älypuhelimille joissa on uudempi versio Microsoftin Windows Phone  -alustasta, erityisesti uusi Windows Phone 8 -ohjelmistoalusta; 4) haasteet joita meillä on liittyen kykyymme ylläpitää Symbian-alustaan perustuvan puhelinvalikoimamme kilpailukykyisyyttä ja Symbian-alustan taloudellista elinkelpoisuutta kun siirrymme Windows Phone -alustaan ensisijaisena älypuhelinohjelmistoalustanamme; 5) kykymme tehokkaasti ja oikea-aikaisesti toimeenpanna suunnitellut muutokset toimintamalliimme, mukaan lukien suunnitellut uudelleenjärjestelytoimenpiteet ja kykymme menestyksekkäästi toteuttaa suunnitellut investoinnit, yrityskaupat ja divestoinnit parantaaksemme toimintamalliamme ja saavuttaa tavoiteltuja tehokkuusetuja ja liiketoimintakulujen alennuksia; 6) meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia meitä kirjaamaan ylimääräisiin komponenttivarastoihin, tuleviin ostositoumuksiin, sekä vaihto-omaisuusarvostukseen liittyviä kuluja Devices & Services liiketoiminnassamme; 7) kykymme saada tuottoa sijoituksillemme seuraavan sukupolven laitteisiin, ohjelmisto-alustoihin ja käyttäjäkokemuksiin; 8) kykymme tuottaa houkuttelevia ja kilpailukykyisiä matkapuhelimia, mukaan lukien sellaisia matkapuhelimia joissa on älypuhelimille ominaisia piirteitä, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti siten, että ne ovat laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan erottuvia ja että niissä on paikallisesti relevantteja palveluita ja sovelluksia; 9) kova kilpailutilanne eri markkinoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 10) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 11) Location & Commerce strategiamme menestys, mukaan lukien kykymme ylläpitää tämän hetkiset liikevaihdon lähteet, kyky tarjota tukea meidän Devices & Services -liiketoiminnalle ja luoda uusia liikevaihdon lähteitä meidän paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihin liittyvistä omaisuuseristä; 12) todellinen suoriutumisemme  lyhyellä ja pitkällä aikavälillä saattavat poiketa merkittävästi ennusteistamme ja siten vaikuttaa raportointiyksiköidemme kerrytettävissä olevien rahamäärien arviointiin tulevaisuudessa, mikä voi mahdollisesti johtaa arvonalentumistappion kirjaamiseen; 13) menestyksemme yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyissä kolmansien osapuolten, mukaan lukien Microsoftin kanssa; 14) kykymme nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille oikea-aikaisesti uusia innovatiivisia ja kilpailukykyisiä mobiilituotteita sekä paikkatietoihin perustuvia että muita palveluita; 15) riippuvaisuus mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehityksestä useilla erilaisilla markkinoilla, mukaan lukien paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihin liittyvillä toimialoilla, sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 16) kykymme suojata useita patentoituja standardisoituja tai differoivia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät teollisoikeuksiemme mitätöimiseen; 17) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, mikäli strategioidemme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme, jakelijoidemme ja kuluttajien asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä; 18) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 19) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon, palveluiden kehittämisen ja toimittamisen, sekä logistiikan tehokkuutta ja kykymme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laatu, turvallisuus tietoturva ja oikea-aikainen toimitus; 20) kykymme hankkia oikea-aikaisesti ja keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja palveluita edullisin ehdoin; 21) kykymme hallita varastoamme ja sopeuttaa toimituksemme oikea-aikaisesti tuotteidemme muuttuvaan kysyntään; 22) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 23) kybertietoturvamurron vaikutus tai muu meidän, yhteistyökumppaneidemme tai alihankkijoidemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmitulo tai vuoto; 24) kykymme menestyksekkäästi hallita tuotteidemme hinnoittelua ja tuotteisiimme ja toimintoihimme liittyviä kustannuksia; 25) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 26) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja teollisoikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 27) taloudellisiin, poliittisiin tai säädöksiin liittyvien tapahtuminen sekä muiden tapahtumien vaikutus myyntiimme, tuotantolaitoksiimme tai omaisuuseriimme kehittyvissä maissa; 28) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset maissa, joissa meillä on omaisuuseriä tai liiketoimintaa; 29) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille tulee maksettavaksi lisää veroja jollakin tai useilla niistä monista oikeudenkäyttöalueista joissa meillä on liiketoimintaa ja meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 30) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 31) oikeudenkäyntien epäsuotuisat lopputulokset; 32) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 33) Nokia Siemens Networksin kyky toimeenpanna menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti sen uusi strategia ja uudelleenjärjestelysuunnitelma ja lisätä sen yleistä kilpailukykyä kannattavuutta; 34) Nokia Siemens Networksin menestys tietoliikenneverkkoihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa sen liiketoiminta ja toiminnot oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 35) Nokia Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa sen markkina-asemaa tai vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 36) Nokia Siemens Networksin likviditeetti ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin; 37) Nokia Siemens Networksin kyky tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä parannuksia ja teknologioita; 38) Nokia Siemens Networksin kyky menestyksekkäästi toimeenpanna sen strategia Motorola Solutions -yhtiöltä hankituille langattomien verkkotoimintojen omaisuuserille; 39) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 40) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 41) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; ja 42) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2011 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 13 - 47 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia, Helsinki - 19.7.2012

Lehdistö-  ja sijoittajatiedustelut:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 368 0555     

- Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2012 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksensa 18.10.2012.

www.nokia.fi

www.nokia.com