Muutokset Nokia Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
21.10.2009 klo 9.30
 
Perustuen aiemmin julkistettuihin hallituksen päätöksiin yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta, tänään on luovutettu 686 693 yhtiön hallussa olevaa Nokian osaketta (NOK1V) suorituksena Nokian osakepohjaisiin kannustinohjelmiin osallistuneille noin 200 Nokian työntekijälle ohjelmien ehtojen mukaisesti. Suurin osa osakkeista luovutetaan vuoden 2006 ehdollisen osakepalkkio-ohjelman nojalla.
 
Lisätietoja tiedotusvälineille:
 
Nokia
Viestintä
Puh. +358 7180 34900
Email: press.services@nokia.com