Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: HSBC Holdings PLC:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta

Nokia Oyj
Pörssitiedote
27.4.2009 klo 18.20
 
Nokia Oyj:n saaman tiedon mukaan HSBC Holdings PLC:n omistusosuus ylitti 5 % Nokian osakepääomasta 20.4.2009, mutta oli 24.4.2009 jälleen alle 5 %.
 
HSBC Holdings PLC:n ja sen tytäryhtiöiden, mukaan lukien Halbis Capital Management (UK) Limited, Hang Seng Bank (Trustee) Limited, HSBC Bank plc, HSBC Financial Products (France), HSBC Global Asset Management (Canada) Limited, HSBC Global Asset Management (International) Limited, HSBC Global Asset Management (USA) Inc, HSBC Guyerzeller Bank AG, HSBC International Trustee Limited, HSBC Investment Management, HSBC Private Bank (Jersey) Limited, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, HSBC Trust Company (Canada), HSBC Trustee (Hong Kong) Limited, Louvre Gestion, Sinopia Asset Management, Sinopia Asset Management (UK) Limited, HSBC Global Asset Management (France) ja HSBC global Asset Management (Hong Kong) Limited, omistusosuus Nokiassa oli 20.4.2009 yhteensä 195 149 080 osaketta, joka vastasi noin 5,21% Nokian koko osake- ja äänimäärästä. HSBC Holdings PLC:n suora omistusosuus oli 20.4.2009 186 811 653 osaketta, joka vastasi noin 4,99% Nokian koko osake- ja äänimäärästä, ja sen epäsuora omistusosuus oli vastaavasti 8 337 427 osaketta ja noin 0,22%.
 
Lisätietoja tiedotusvälineille:
 
Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com